30 / 05 / 2024

TÜFE'ye göre kira artışı kanun teklifi!

 TÜFE'ye göre kira artışı kanun teklifi!

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile kira artış hesaplaması değişiyor. Kanun teklifinin kabulü ile kiralar 2019'da TÜFE'ye göre hesaplanacak...


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verildi. Kanun teklifinde kira artışının hesaplaması değiştirildi.


Komisyonda görüşmeleri devam eden teklif kapsamında kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin artış oranı olarak belirlenmesi gerektiği yer alıyor.


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 


Madde gerekçesi:


Madde 60- Madde ile 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesine bir fıkra eklenmek suretiyle kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin artış oranı olarak belirlenmesinin üretici fiyat endeksinden daha hakkaniyete uygun sonuçlar doğuracağı düşünülerek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 344 üncü maddesine yapılan değişikliğin derhal uygulanması öngörülmektedir.


Kanun Teklifi Maddesi


Madde 60- 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


"Bu Kanunla değiştirilen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesindeki tüketici fiyat endeksindeki artış oranının esas alınacağına ilişkin hüküm, birinci fıkra kapsamında olan kira sözleşmeleri ile akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde uygulanır."
Işıl Seren KESKİN/Konuttimes.com