Torba Yasası emlak vergisi sınırı 2017!


 Torba Yasası emlak vergisi sınırı 2017!

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündeminde olan Torba Tasarı kapsamında emlak vergisi ile ilgili düzenlemeler de yer alıyor. İşte Torba Yasası emlak vergisi sınırı 2017...  

Torba Tasarı kapsamında mecliste görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde konuşulan konular arasında emlak vergisi artışı da bulunuyor.

 

Düzenlemeyle 2018 ile 2021 yıllarında ödenmesi gereken emlak vergisi tutarlarının hesaplanmasında esas alınan arsa ve arazi birim metrekare değerlerine sınırlama getiriliyor.


Emlak vergisine yüzde 50 artış sınırı getiren hükümler Torba Tasarı'nın 41. maddesinde yer alıyor:


MADDE 41- 

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


"GEÇİCİ MADDE 23- Takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin yüzde 50'sinden fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin yüzde 50 fazlası esas alınır. Takip eden, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 29 uncu madde kapsamında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanır.


Emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülükler için de birinci fıkra hükümlerine göre belirlenen değerler dikkate alınarak uygulanır.


Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." Torba Tasarı 2017 tam metni için tıklayın

Özge ÖZDEMİR/ Konuttimes.com 

Torba Yasası emlak vergisi sınırı 2017 , emlak vergisi torba tasarı maddesi , Torba tasarı 2017 tam metni , ,

Hemen Teslim 4 proje