02 / 03 / 2024

Tahliye taahhütnamesi örneği 2018!

 Tahliye taahhütnamesi örneği 2018!

Ev ve işyeri kiralamalarında kiracı tahliye taahhütnamesi vererek kiraladığı taşınmazı boşaltacağı tarihi beyan etmiş oluyor. İşte tahliye taahhütnamesi örneği 2018...Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiraladığı konutu belli bir tarihte boşaltacağına dair imzaladığı belge olarak biliniyor. Bu taahhütname ile, kiracı şartsız olarak tahliye edeceğini beyan etmiş oluyor. 


Tahliye taahhütnamesinin geçerli sayılabilmesi için  taahhütnamenin yazılı bir şekilde verilmesi gerekiyor. Ayrıca taahhütnamenin ilk kira sözleşmesi yapılırken verilmemiş olması gerekiyor. Aksi durumda taahhütname geçersiz kabul ediliyor. Ve taahhütnamede özgür irade belirlenmiş bir tarihin belirtilmesi gerekiyor.


Tahliye taahhütnamesi noter şartı bulunmuyor. Tahliye taahhüdü veren ancak buna rağmen evi boşaltmayan kiracılar hakkında dava açılabilmesi veya icra takibi yapılabilmesi için, taahhüt tarihinden 30 gün önce kiracıya ihtar çekilmiş olması gerekiyor.   Tahliye taahhütnamesi örneği 2018 örneği şu şekilde:


Tahliye taahhütnamesi örneği 2018!


TAAHHÜT EDEN(KİRACI) 

ADI SOYADI     (ÜNVANI)    :   


MAL SAHİBİ (KİRALAYAN) 

ADI SOYADI                  :             

TAHLİYE EDİLECEK 

MECURUN ADRESİ          :  

 TAHLİYE TARİHİ              :   


Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak Türk Borçlar Kanunu gereğince boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.   


TAAHHÜT TARİHİ                     :   


TAAHHÜT EDEN                      :   


İMZASI               
Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com