Site yönetimi en az kaç kişiden oluşur?


Site yönetimi en az kaç kişiden oluşur?

Sitelerde, toplu yapı temsilciler kurulu toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi atıyor. Buna göre site yönetimi en az kaç kişiden oluşur?Site yönetimi en az kaç kişiden oluşur?

Bir yapıda sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm olması durumunda yöneticinin atanması kanunen zorunlu tutuluyor. Buna bağlı olarak konut sitelerinde de yönetici ataması yapılmas gerekiyor.


Bir yapıda sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm olması halinde yöneticinin atanması kanunen zorunlu tutuluyor. Buna bağlı olarak konut sitelerinde de yönetici ataması yapılıyor.


Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanıyor.Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabiliyor. Peki site yönetimi en az kaç kişiden oluşur? 


Siteye yönetimine en az 3 kişinin atanması ile, site yönetim kurulu oluşturuluyor Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebiliyor. Bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) adı veriliyor.


Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanıyor. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu oluyor. 


Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden 6 ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemiyor. Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebiliyor.

Site yönetimi seçimi kaç yılda yapılır?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com
Site yönetimi en az kaç kişiden oluşur , Site yönetimi kaç kişiden oluşur , Site yönetimi kaç kişiden olur , Site yönetimi kaç kişidir , site yönetiminde kaç kişi olmalı , site yönetiminde kaç kişi olur ,