Mantolama kararı nasıl alınır?


Mantolama kararı nasıl alınır?

2000 yılında 24043 sayılı resmi gazetede yayınlanan Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği ile mantolama zorunlu hale geliyor.Peki mantolama kararı nasıl alınır?Mantolama kararı nasıl alınır?

Mantolama binayı yalıtım malzemeleri ile giydirerek yapılıyor ve bu mantolama işlemi ile binalardaki sıcaklık dışarıya çıkmazken dışarıdaki sıcaklık da içeriye girmiyor.Bu durumda binaların sıcak ve soğuk havalara karşı dayanıklılığı artıyor.2000 yılında 24043 sayılı resmi gazetede yayınlanan Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği ile mantolama zorunlu hale geliyor.Peki apartmanda mantolama kararı nasıl alınır?

Mantolama masrafı ortak gider olarak kabul ediliyor ve başka türlü anlaşma olmadığı sürece kat maliklerinin arsa payına göre masrafa katılmaları gerekiyor. Konu ile ilgili esaslara Kat Mülkiyeti Kanunda da yer veriliyor.

Kanuna göre,toplu yapı kapsamındaki belli bir yapıya veya yapıların sadece birkaçındaki kat maliklerinin ortak kullanım ve yararlanması için ayrılmış ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o yapılardaki kat malikleri tarafından, bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına ayrılmış tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri tarafından karşılanıyor. 

Blok kat malikleri, toplu yapı temsilcileri ve geçici yönetim kurulu kararları, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılıyor. 

Kat malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümlerinin veya kendilerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamıyor.

Mantolama ne zaman yapılır?


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comMantolama kararı nasıl alınır , mantolamada karar nasıl alınır , sitelerde mantolama kararı nasıl alınır , apartman mantolama kararı nasıl alınır , dış cephe mantolama kararı nasıl alınır , mantolama kararı nasıl verilir ,