15 / 06 / 2024

Konut almak isteyene yüzde 15 devlet katkısı!

Konut almak isteyene yüzde 15 devlet katkısı!

Bankalardan konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyen kimselere devlet katkı sağlıyor.Torba yasada yapılan yeni düzenlemelerle konut almak isteyene yüzde 15 devlet katkısı verilecek..


Konut almak isteyene yüzde 15 devlet katkısı!

Bankalardan konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler evin değerinin tamamına kredi kullanamıyor.Almak istenilen evin değerinin yüzde 75'ine kredi kullanabiliyor,yüzde 25'lik kısım, alıcı tarafından peşinat olarak ödeniyordu.


Konut kredisi peşinat parası biriktirmek için ev sahibi olmak isteyenler uzun süre ev sahibi olamıyordu.Torba Yasa ile konut almak isteyene yüzde 15 devlet katkısı geldi.


Bankada TL cinsinden konut hesabı açanlara, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları halinde ilk ve tek konut satın alımlarında devlet katkısı ödenecek.


Devlet katkısı ödemesi, hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20'sini ve azami 15 bin TL'yi geçemeyecek. 


Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Hak sahiplerinin tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumlu olacak. 


Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte bir ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilecek.


Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre ilgili bankalardan takip ve tahsil edilecek.

Ev teşvik yasası 2015!


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com