03 / 03 / 2024

Kentsel dönüşüme nasıl başvurulur?

 Kentsel dönüşüme nasıl başvurulur?

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli alanda yer alan riskli binalar yıkılarak yerine yeni binalar inşa ediliyor. Peki "Kentsel dönüşüme nasıl başvurulur? kentsel dönüşüme nasıl müracaat edilir?" diyorsanız işte yanıtı..


Kentsel dönüşüme nasıl başvurulur?

Kentsel dönüşüm ile riskli alanlarda yer alan riskli binalar yıkılarak yerine yeni yönetmeliklere uygun yeni binalar inşa ediliyor. Bu süreçte taşınmaz sahipleri kentsel dönüşüm kira yardımı, kredisi gibi avantajlardan faydalanabiliyor.

Bu kapsamda riskli yapılarını yıktırıp, yeniden inşa etmek ve bu süreçte Bakanlığın sunmuş olduğu olanaklardan faydalanmak isteyen kişiler, Bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara risk tespiti yaptırabiliyor.

Riskli yapıların tespit işlemleri, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılıyor.

Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen gayrimenkullerin maliklerine, altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması isteniyor.

Yapıya risk tespiti yaptırmak ve kentsel dönüşüm projesine dahil olmak için maliklerden birinin başvuru yapması gerekiyor.

Peki "Kentsel dönüşüme nasıl başvurulur? kentsel dönüşüme nasıl müracaat edilir?" diyorsanız işte yanıtı..

Kentsel dönüşüm altında riskli yapı tespiti için öncelikle idarece belirlenmiş kurum ve kuruluşlara bir dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekiyor. 

Kentsel dönüşüm başvuru evrakları nelerdir?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comÖnerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projeler