24 / 04 / 2024

Kentsel dönüşümde üçte iki çoğunluk nedir?

Kentsel dönüşümde üçte iki çoğunluk nedir?

Kentsel dönüşümde üçte iki çoğunluk kuralı 6306 sayılı yasa ile devreye giriyor. Peki Kentsel dönüşümde üçte iki çoğunluk nedir? Kentsel dönüşümde üçte iki çoğunluk nasıl uygulanır? Kentsel dönüşümde üçte iki çoğunluk sağlanamazsa ne olur? diyorsanız işte yanıtı...


Kentsel dönüşümde üçte iki çoğunluk nedir?

Kentsel dönüşüm projeleri ile riskli alanlarda yer alan yapılar ile riskli binalar yıkılarak yerine yeni yönetmeliklere uygun yeni , sağlam binalar inşa ediliyor.


Bir binanın kentsel dönüşüme dahil olması için öncelikle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre yapının "riskli" olarak tespitinin yapılmış olması gerekiyor.


Kentsel dönüşüm muvzuatına göre,  kentsel dönüşümde riskli yapı tespitinin yapıtırılması hariç, yıkım sürecinden sonraki uygulama kararları üçte iki çoğunlukla alınıyor.  Peki Kentsel dönüşümde üçte iki çoğunluk nedir? Kentsel dönüşümde üçte iki çoğunluk nasıl uygulanır? Kentsel dönüşümde üçte iki çoğunluk sağlanamazsa ne olur? diyorsanız işte yanıtı...


Kentsel dönüşümde üçte iki çoğunluk kuralı, 6306 sayılı yasa ile devreye giriyor. Kat mülkiyetli bir binada bağımsız bölüm sahibi olanlar veya bir gayrimenkulde paydaş olanlar; binalarının riskli olması sebebiyle yıkılması gerekli olduğu zaman, yerine yeni yapılacak yapının veya arsanın boş olarak bırakılması ya da müteahhite verilmesi hallerinde paydaşların ya da bağımsız bölüm maliklerinin üçte ikisinin onay vermesi halinde, taşınmaz malın tamamı üzerinde tasarrufta bulunmasına olanak veriyor.


Riski yapı tespiti yapılan ya da riskli alanda bulunan bir yapının yıkılmasında taşınmazdaki paydaşların anlaşıp anlaşamamalarının bir önemi bulunmuyor. Karar verilen yapıların yıktırılması zorunlu oluyor.


Kentsel dönüşüm üçte iki çoğunluğu ile bina yıkıldıktan sonra yerine yapılacak yapının belirlenmesi ya da yıkımında sonra ilgili kararın alınması aşamasında devreye giriyor. Yıkılan yapının ardından arsa haline gelen gayrimenkulün durumunu belirleme aşamasında bir araya gelen gayrimenkul malikleri arsayı nasıl kullanmak istediklerine karar veriyor.


Kat malikleri; dilerlerse arsayı kendileri yaptırabiliyor, kat karşılığı müteahhite verilebiliyor, tamamını arsa olarak bırakılabiliyor ya da arsanın satımına karar verebiliyor.


Gayrimenkullerin hepsi ortak bir karar verirse bir sorun yaşanmaz ve oy birliği ile karar verilen yöntem arsaya uygulanıyor. 


Ayrıca bu üçte iki çoğunluk sisteminde çoğunluktan hisse oranı kastedilmekte olup ve hisse payı olarak üçte iki çoğunluğu sağlayan malikler kararı verebiliyor.

Kentsel dönüşümde çıkmayan kiracıya ne yapılır?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comÖnerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleri