Haziran ayında ödenecek vergiler 2017!


 Haziran ayında ödenecek vergiler 2017!

Gelir İdaresi Başkanlığı, her ay, hangi vergilerin ödenmesi gerektiğini açıklıyor. Peki, hziran2017'de hangi vergiler ödenecek? İşte Haziran ayında ödenecek vergiler 2017...Gelir İdaresi Başkanlığı vergi takvimi kapsamında hangi vergileri hangi tarih aralıklarında ödenmesi gerektiğini açıklıyor. Bu takvim aylık olarak yayımlanıyor.


2017 yılı Haziran ayı vergi takvimine göre gayrimenkuller için ödenmesi gereken vergi bulunmuyor. Ödenecek vergiler şu şekilde:


Vergi takvimi Haziran 2017!


01/06/201709/06/201716-31 Mayıs 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/06/201712/06/201716-31 Mayıs 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/201715/06/2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/201715/06/2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/201715/06/2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/06/201715/06/2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/201715/06/2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/06/201715/06/2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/201720/06/2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/201720/06/2017Mayıs 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/201720/06/2017Mayıs 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/201720/06/2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/06/201720/06/2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/201720/06/2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/201723/06/2017Mayıs 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/06/201723/06/2017Mayıs 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


01/06/201728/06/2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


16/06/201728/06/20171-15 Haziran 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


16/06/201728/06/20171-15 Haziran 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/201728/06/2017Mayıs 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/06/201728/06/2017Mayıs 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/06/201730/06/2017Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi


01/06/201730/06/2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/06/201730/06/2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/06/201730/06/2017Mayıs 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/201730/06/20176552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 16. taksit ödemesiÖzge ÖZDEMİR/Konuttimes.com  Haziran ayında ödenecek vergiler 2017 , Haziran ayı vergi takvimi 2017 , vergi takvimi haziran 2017 ,

Hemen Teslim 4 proje