17 / 06 / 2024

Gayrimenkul satış ve kiralamasında döviz yasağı kararı tam metni!

Gayrimenkul satış ve kiralamasında döviz yasağı kararı tam metni!

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar gereğince, döviz üzerinden yapılmış olan sözleşmeler 1 ay içinde TL'ye dönüştürülecek...


Karar gereğince, döviz üzerinden yapılmış olan sözleşmeler 1 ay içinde TL'ye dönüştürülecek.


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Madde 1- 7/8/1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.


"g) Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz."


Madde 2- Aynı karara aşağıdaki madde eklenmiştir.


"Geçici madde 8- Bu Kararın 4. maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir."


Madde 3- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 4- Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.