20 / 07 / 2024

TOKİ Aydın Kuyucak konut teslimleri!

TOKİ Aydın Kuyucak konut teslimleri!

TOKİ Aydın Kuyucak konut teslimleri bugün sona eriyor. TOKİ Aydın İli Kuyucak İlçesi 177 Adet Konut Projesinde yer alan konutların teslim işlemleri 18 Ekim 2018 – 31 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


TOKİ Aydın İli Kuyucak İlçesi 177 Adet Konut Projesinde yer alan konutların teslim işlemleri 18 Ekim 2018 – 31 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılıyor. 

Bu çerçevede;

 Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı”

çerçevesinde Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. aracılığı ile

gerçekleştirilecektir.

 Konut teslimleri Aydın Kuyucak 177 Adet Konut Projesi Şantiyesinde yapılacaktır.

Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi

imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da

başlanacaktır.

 Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut

alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri

tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.

 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi

doğduğundan, alıcılar tarafından Ziraat Bankası A.Ş. Kuyucak Şubesi’ne KDV tutarı

ödenecek ve ödeme dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya

alıcılar tarafından ibraz edilecektir. KDV bedelinin yatırıldığına dair belge veya dekont

ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

 Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri

yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

 Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

 Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin hak sahibinde bulunan nüshası,

 Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

 KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.

 Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı”

ile mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016