27 / 05 / 2024

TOKİ Erzurum Palandöken konut teslimi!

TOKİ Erzurum Palandöken konut teslimi!

TOKİ Erzurum Palandöken Malmeydanı 2. Etap projesinde konut teslimleri 2 Nisan ile 30 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılıyor.


Erzurum Palandöken Malmeydanı 2. Etap Projesi kapsamında satışı gerçekleştirilen konutların teslimleri, 02 Nisan - 30 Nisan 2018 tarihleri arasında, ekte yer alan Konut Teslim Programına göre gerçekleştirilecek.
TOKİ Erzurum Palandöken konut teslimi!


Bu çerçevede ;

• Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan “Konut Teslim Programı”

çerçevesinde projenin Müşavir Firması olan TÜMAŞ- TÜRK MÜH.MÜŞ.VE

MÜT.A.Ş tarafından Erzurum Malmeydanı Şantiyesinde gerçekleştirilecektir.

• Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi

imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da

başlanacaktır.

• Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan

konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri

tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.

• Alıcıyla imzalanan gayrimenkul satış sözleşmesi kapsamında satışa/teslime konu

konutun sigorta ve DASK işlemleri aracı Banka tarafından yaptırılacak ve bedelleri,

KDV ile birlikte tahsil edilecektir.

• 3065 sayılı KDV kanunu gereğince, teslim işlemi nedeniyle doğan %1 oranındaki

KDV tutarı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Erzurum Şubesi tarafından tahsil edilecektir;

bu aşamada aracı Banka tarafından kesilen KDV faturası konut teslim anında alıcı

tarafından müşavir firmaya yetkililerine ibraz edilecektir. KDV bedelinin yatırıldığına

dair fatura ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştiril-meyecektir.

• Şantiyede yapılacak konutun fiili teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki

belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

 Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

 Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin haksahibinde bulunan nüshası,

 Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

 KDV tutarının yatırıldığına dair fatura.

Belgeler eksiksiz ise konut alıcılarına, müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile

mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır. Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016