19 / 06 / 2024

TOKİ Karaman Merkez Kırbağı konut teslimleri!

TOKİ Karaman Merkez Kırbağı konut teslimleri!

TOKİ Karaman Merkez Kırbağı konut teslimleri hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Teslim işlemleri 02 – 30 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


TOKİ Karaman Merkez Kırbağı 998 Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen konutların teslim işlemleri 02 – 30 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak. TOKİ Karaman Merkez Kırbağı konut teslimleri!


Karaman Merkez Kırbağı 998 Konut Projesi’nde yer alan hak sahipleri 02 – 30 Nisan 2018

tarihleri arasında taşınmazlarını teslim alacaklardır.

 Bu çerçevede ;


 Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı”

çerçevesinde Projenin müşavir firması olan Prokon Müh..ve Müş. A.Ş. & Beşer Müh.

Müş. Ltd. Şti. Ortak Girişimi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

 Konut teslimleri Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim

programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile şantiyeye

ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.

 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi

doğduğundan, alıcılar tarafından T. Halk Bankası A.Ş. Sanayi Sitesi Şubesi’ne KDV

tutarı ödenecek ve ödeme dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir

firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. Bankaca yapılacak KDV tahsilatlarının

belli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere konut alıcıları teslim

tarihinde önce Banka şubesine başvuracaktır. KDV bedelinin yatırıldığına dair belge

veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

 Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri

yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

• Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

• Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin konut alıcısında bulunan nüshası,

• Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

• KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.

 Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı”

ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit

Föyü” imzalatılacaktır.Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016