2017 Eylül ayında ödenecek vergiler!


 2017 Eylül ayında ödenecek vergiler!

Eylül ayında hangi mükelleflerin, hangi vergileri ödemek ile mükellef olduğu GİB tarafından açıklanan vergi takviminde yer alıyor. Peki, Eylül ayında hangi vergiler ödenir? İşte vergi takvimi..




 

Gelir İdaresi Bakanlığı, 2017 Ocak ayı içerisinde ödenmesi gereken vergiler ile verilmesi gereken beyanları açıkladı. Eylül 2017 vergi takvimine göre, bu ay içinde ödenecek vergiler arasında gayrimenkullerin konu olduğu bir vergi bulunmuyor.


Eylül ayı vergi takvimi 2017


01/09/201711/09/201716-31 Ağustos 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/201713/09/201716-31 Ağustos 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/09/201715/09/2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/201715/09/2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/201715/09/2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/09/201715/09/2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/201715/09/2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/201715/09/2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/09/201720/09/2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/201720/09/2017Ağustos 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/201720/09/2017Ağustos 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/201720/09/2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/09/201720/09/2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/201720/09/2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/201725/09/2017Ağustos 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


18/09/201725/09/20171-15 Eylül 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/201725/09/2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


01/09/201725/09/2017Ağustos 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/09/201726/09/2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


18/09/201726/09/20171-15 Eylül 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/09/201726/09/2017Ağustos 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/09/201726/09/2017Ağustos 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/09/201730/09/20176736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi


01/09/201702/10/2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/09/201702/10/2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/09/201702/10/2017Ağustos 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi



Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com 

 



2017 Eylül ayında ödenecek vergiler , Eylül ayı vergi takvimi 2017 , Eylül ayı vergileri ,

Hemen Teslim 4 proje