2B arazisi başvuruları için son 30 gün!


 2B arazisi başvuruları için son 30 gün!

7 Mart 2017 tarihinde tanınan 6 aylık ek süre ile 7 Eylül'de sona ermesi beklenen 2B arazi başvuruları 3 Ekim 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden uzatılmıştı. 2B arazisi başvuruları için son 30 gün bulunuyor.. 

eçtiğimiz senenin Eylül ayında sona ermesi beklenen ancak Hükümet tarafından uzatma kararı alınan 2B arazi başvuruları devam ediyor. Hak sahipleri, 2B arazilerini almak için ilgili kurumlara başvurabiliyor. 


2B yasası kapsamında daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesi için alınan karardan yararlanabilen kimseler şu şekilde sıralanıyor:


- Süresi içinde başvurmayanlar, 

- Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler,

- Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler.


2B arazileri için defterdarlık ve mal müdürlüklerine başvurulabiliyor. Başvuru esnasında aşağıda sıralanan belgelerin temin edilmiş olması gerekiyor. 


Nüfus cüzdanının fotokopisi,

Başvuru dilekçesi,

Başvuru bedeli makbuzu,

Tüzel kişiler için ise yetki belgesi,

Bunun dışında mirasçılardan da veraset ilamı.2B arazisi başvuruları için son 30 gün!


7 Mart 2017 tarihinde tanınan 6 aylık ek süre ile 7 Eylül'de sona ermesi beklenen 2B arazi başvuruları 3 Ekim 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden uzatılmıştı.


2B arazi başvuru süresi karar dahilinde 7 Eylül 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6 ay uzatıldı. 


Buna göre, hükümetin herhangi yeni bir uzatma kararı almaması halinde 2B arazileri başvuruları en son 7 Mart 2018 tarihinde yani 1 ay sonra alınacak.Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Konuttimes.com 

2B arazi son başvuru günü 2018 , 2b arazisi başvuruları ne zaman bitiyor 2018 , 2b arazisi başvuruları 2018 ,

Hemen Teslim 4 proje