2016 miras vergisi 2.taksit ödemeleri bugün başlıyor!


2016 miras vergisi 2.taksit ödemeleri bugün başlıyor!

Veraset ve intikal vergisi 3 sene boyunca senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. Kasım ayı içerisinde ödenecek 2016 miras vergisi 2.taksit ödemeleri bugün başlıyor...2016 miras vergisi 2.taksit ödemeleri bugün başlıyor!

Veraset ve intikal vergisi, halk arasında miras vergisi olarak da biliniyor. Kendisine miras kalan mirasçılar, miras değerinin yapılan hesaplamalar sonucu istisna haddinin üzerinde kalması halinde bu vergiyi ödemekle mükellef oluyor.


7338 sayılı kanun gereğince ödenen bu vergi, menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesi halinde ödeniyor.


Miras vergisi 3 sene boyunca ödeniyor. Bu vergi senede 2 eşit taksit halinde veriliyor. Taksit ödemeleri ise Mayıs ve Kasım aylarında yapılıyor. Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti 2016 ödemeleri de bugün itibari ile başladı. Mükelleflerin ay sonuna kadar vergilerini ödemeleri gerekiyor. 


Vergi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor. Miras vergisi;

a) Veraset tarikiyle vakı intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu;


b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son ikametgahının bulunduğu;


c) Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tespit olunamamış ise Maliye Vekaletinin tayin edeceği; Yer vergi dairesi tarafından tarh olunuyor.

Miras vergisi istisna oranları 2016!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com2016 miras vergisi 2.taksit ödemeleri , 2016 miras vergisi 2.taksit , 2016 veraset ve intikal vergisi 2.taksit ,