Tabiat Parkı'na onay çıktı!


 Tabiat Parkı'na onay çıktı!

Yalova Çınarcık İlçesine bağlı Teşvikiye Beldesi sınırları içerisinde bulunan "Delmece Yaylası Tabiat Parkı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı" Müdürlüğümüzce hazırlanmış ve onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne iletilmişti.
Delmece Yaylası Tabiat Parkı imar planları Tabiat Varlıklarını Genel Müdürlüğü tarafından 7 Ağustos 2014 tarihinde onaylanıp, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Yalova İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Yalova Çınarcık İlçesi Teşvikiye Beldesi "Delmece Yaylası Tabiat Parkı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı" paftaları müdürlüğe ulaştığında gerekli ilan işlemleri yapılacak.
Tabiat Parkına onay çıktı , yalova çınarcık , Teşvikiye Beldesi , Delmece Yaylası Tabiat Parkı imar , Delmece Yaylası Tabiat Parkı imar planı son durum ,