Tarım arazilerinin kamulaştırılmasında satış süreci 6 ay uzatıldı!


 Tarım arazilerinin kamulaştırılmasında satış süreci 6 ay uzatıldı!

Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!

Hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanunun 6 'ncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hak sahiplerine satış işlemlerinin idarece sonuçlandırılmasına ilişkin süre altı ay daha uzatıldı...
28//11/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı şu şekilde;


Orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanunun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hak sahiplerine satış işlemlerinin İdarece sonuçlandırılmasına ilişkin sürenin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/10/2013 tarihli ve 39623 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/11/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.MADDE 1 – (1) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hak sahiplerine satış işlemlerinin İdarece sonuçlandırılmasına ilişkin süre altı ay uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar, 26/8/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 Tarım arazilerinin kamulaştırılması , Tarım arazilerinin kamulaştırılması süresi , Tarım arazilerinin kamulaştırılması süre , Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ,