TOKİ Kütahya Simav 1.Etap'ta 286 lira taksitle 2+1!


 TOKİ Kütahya Simav 1.Etap'ta 286 lira taksitle 2+1!

Kütahya Simav 1.Etap Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında, B1 tipi 2 oda 1 salon evler 86 metrekare brüt alana sahip“Kütahya Simav 1.Etap Alt Gelir Grubu Konut Projesi” kapsamında TOKİ tarafından inşa ettirilen 48 konut 24 Nisan – 11 Mayıs 2012 tarihleri arasında T.Halk Bankası A.Ş. Simav Şubesi aracılığı ile kabul edilecek.

Kütahya Simav 1.Etap Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında, B1 tipi 2 oda 1 salon evler 86 metrekare brüt alana sahip. Toplam 48 konut satışa sunulacak. Şerefiyeli konut fiyatları ile belirlenen 2. Kategori Gaziler ve 3. Kategori En az %40 Özürlü Vatandaşlar ve 4.Kategori Diğer alıcılar için belirlenen satış koşullarına göre minimum fiyat 58 bin 586 lira. Peşinat olarak konut bedelinin yüzde 12'si, yani minimum 7 bin 30 lira ödeniyor. 180 ay vadede aylık taksitler 286 liradan başlıyor.


BAŞVURU ŞARTLARI:

1. T.C. vatandaşı olması,

2. Kütahya Simav ilçe sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya

ilçe nüfusuna kayıtlı olması, (Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile bunların Dul ve Yetimleri

kategorisinde başvuracakların  en az  3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya ilçe nüfusuna kayıtlı

olması gerekmektedir.)

3. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi

kullanmamış olması, (Şehit Aileleri, Maluller ile bunların Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

4. Kendisine, eşine ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması, (Şehit Aileleri,

Maluller ile bunların Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)  (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip

olduğu gayrimenkuller hariç)

5. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,

 Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

6. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 2.600 TL. olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki

çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net

gelirinin en fazla 2.600 TL. olması gerekmektedir.)

7. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

 1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Maluller ile bunların Dul ve Yetimlerinin” ,

 2. Kategori olan“İstiklal Savaşı Gazisi,  Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerinin” ,

 3. Kategori olan “En az %40 Özürlü Vatandaşlarımızın”

 4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

Başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

8. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet

başvuru yapılabilecektir.2/6

BAŞVURU İŞLEMLERİ :

Başvuru sahipleri;

1. T.Halk Bankası A.Ş. Simav Şubesinden 2 nüsha kategorisine göre Başvuru Formu temin edecektir.

2. Başvuru Formunu 2 nüsha halinde doldurarak  ve aşağıda yer alan belgelerle birlikte 24 Nisan  – 11

Mayıs 2012 tarihleri arasında  T.Halk Bankası A.Ş.  Simav Şubesine başvuracaklardır. Başvuru

sırasında, vatandaşların 2 nüsha halinde doldurdukları Başvuru Formları Banka tarafından kategorisine

göre numaralandırılarak bir nüshası başvuruda istenilen evraklarla teslim alınacak ve 1 nüshada başvuru

sahibine geri verilecektir.

3. Başvuru işlemleri sırasında 2. kategori Gaziler ile 3. kategori En az %40 Özürlü Vatandaşlar ve

4.kategori olan diğer alıcı adaylarından başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte ayrıca 500.- TL.

başvuru bedeli alınacaktır.

4. Kimlik tespiti için Nüfus Cüzdanı ibraz etmek şartı aranacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır.

Başvuruların kabul edileceği yer :  T.Halk Bankası A.Ş. Simav Şubesi

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE  BELGELER :

Başvuru sahipleri;

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisini,

2. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak

olan ve son 1 (bir) yıldır Kütahya Simav ilçe sınırları içerisinde ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi;

(Şehit Aileleri,  Maluller (Terör Malulleri) ile bunların Dul ve Yetimleri kategorisinde

başvuracakların  en az 3 (üç ) yıldır ikamet ediyor olması veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması

gerekmektedir.)

3. Hane halkı gelirinin en fazla net 2.600 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

 Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak

çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları,

maaş belgeleri, vb.)

 Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,

Ayrıca,

 Şehit Aileleri, Maluller ile  bunların  Dul ve Yetimleri, kredi kullanım

durumuna göre  T.C. Emekli Sandığından alacakları “Belgeyi”

 Gaziler’de  T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden  alacakları “Gazi

Kimlik Belgesi”ni,3/6

 Özürlü vatandaşlarımız, Özürlüler İdaresi tarafından verilen kimlik kartının

fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet

raporunu (en az % 40 özürlü olduğuna dair)

İbraz edeceklerdir.

Başvuru Formu ile birlikte yukarıda yer alan belgeler eksiksiz olarak Bankaya teslim edilecektir. Eksik

evrak ibraz edenler kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir.

KURA ÇEKİLİŞİ :

1. Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile bunların Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma

hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

2. İstiklal Savaşı Gazisi,  Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerine konut sayısının %5’i kadar

kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi

olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi

tutulacaktır.

3. Özürlü vatandaşlarımıza  konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile

belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar

kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

4. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği

takdirde kura ile belirlenecektir.

5. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, 4 Haziran 2012 tarihinden

itibaren T.Halk Bankası A.Ş. Simav Şubesinden geri alabilecektir.

“Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde,

24 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

1. Sırada Şehit Aileleri, Maluller ile bunların Dul ve Yetimlerin konutları,

2. Sırada gazilerin konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

3. En az %40 Özürlü Vatandaşların konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

4. Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,

Konut Alma hakkı ve Konut Belirleme kurasında;

 Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup, aynı anda asil alıcıların konutları da kura ile

belirlenecektir.

 Konut sayısının yarısı kadar yedek alıcı belirlenecektir.

 Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır.

Başvuru şartlarını sağladıklarını kanıtlayarak hak sahibi olanlar kategorilerinin önceliğine ve başvuru

sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve

sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin kullanıma açacağı bloklar arasından gerçekleştireceklerdir.4/6

KURA SONRASI İBRAZ EDİLECEK BELGELER:

1.Kategori Şehit Aileleri, Maluller ile bunların Dul ve Yetimleri hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden

hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İlçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine

ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait  tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün

bulunmadığına dair belgeyi 28 Mayıs – 1 Haziran 2012 tarihleri arasında T.Halk Bankası A.Ş. Simav

Şubesi’ne ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları

iptal edilecektir.

Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.

EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN ŞEHİT AİLELERİ, MALULLER İLE BUNLARIN

DUL VE YETİMLERİ;

a) 13  – 29 Haziran tarihler arasında T.Halk Bankası A.Ş.  Simav Şubesinde “Konut Tahsis

Belgesi”ni  imzalayacaklardır. “Konut Tahsis Belgesi”, Hak Sahipliği Belgesi ve kişişel

bilgiler  ile birlikte kredi başvurusu T.Halk Bankası A.Ş.  Simav Şubesi tarafından T.C. Ziraat

Bankası A.Ş. Bireysel Krediler Daire Başkanlığı’na iletilecektir.

b) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından İdareden talep edilen kredi tutarları konut satışına aracılık

eden Banka şubesinde hak sahipleri adına açılan hesaba aktarılması için İdare tarafından talimat

verilir. Aktarılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilir, bakiye borç kalması

durumunda 120 ay vadeyle ödenir. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük

olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi

ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.

c) Şehit aileleri, Maluller  (Terör Malulleri) ile  bunların  dul ve yetimleri kredilerinin  T.Halk

Bankası A.Ş.  Simav Şubesine aktarımı yapıldıktan sonra sözleşme imzalama işlemlerini

gerçekleştireceklerdir.

EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN VE  TOPLU KONUT FONUNDAN  ŞEHİT

AİLELERİNE, MALÜLLERİ İLE BUNLARIN  DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ

KONUT KREDİSİNİ KULLANMAKSIZIN 1. KATEGORİDE SÖZLEŞME İMZALANMAK

İSTENMESİ DURUMUNDA;

13  – 29 Haziran 2012 tarihleri arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin  % 12  bedelini yatırarak

sözleşme imzalayacaklardır.

Söz konusu kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır.

Konutlar, %12 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip

eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

 

TOKİ Web Sayfası,  www.toki.gov.tr    ve  Bilgi Hattı : 0 312 565 20 65
Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016Kütahya Simav Toki TOKİ Kütahya Simav 1.Etap , TOKİ Kütahya Simav alt gelir grubu , kütahya toki evleri , simav toki konutları ,