10 / 12 / 2022

TOKİ Ankara Mamak 2. Etap 4 Haziran'da satışta! 217 lira taksitle!

 TOKİ Ankara Mamak 2. Etap 4 Haziran'da satışta! 217 lira taksitle!

TOKİ Ankara Mamak 2. Etap projesi 4 Haziran'da satışa sunuluyor!TOKİ Ankara Mamak 2. Etap Alt Gelir Grubu Konut projesi 4 Haziran'da satışa çıkıyor. Başvurular 15 Haziran'a kadar sürecek. 


TOKİ Ankara Mamak 2. Etap Alt Gelir Grubu Konut projesi kapsamında 135 adet 2 oda 1 salon, 99 adet 2 oda 1 salon konut yer alıyor. 64 metrekarelik konutların fiyatları 43 bin 231 lira ile 53 bin 814 lira arasında değişiyor. Peşinat olarak 4 bin lira ödeniyor. 180 ay vadede aylık taksitler 217 liradan başlıyor. 84 metrekarelik evlerin fiyatları 55 bin 918 liradan başlıyor, 74 bin 483 liraya kadar çıkıyor. Peşinatları 6 bin 710 liradan, aylık taksitleri 273 liradan başlıyor. BAŞVURU ŞARTLARI:

1. T.C. vatandaşı olması,

2. Ankara il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna 

kayıtlı olması, (Şehit Aileleri,  Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisinde 

başvuracakların  en az  3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması 

gerekmektedir.)

3. Toplu  Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi 

kullanmamış olması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) 

4. Kendisine, eşine ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması, (Şehit Aileleri, 

Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)  (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu 

gayrimenkuller hariç)

5. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,

 Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

6. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 2.600 TL. olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki 

çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net 

gelirinin en fazla 2.600 TL. olması gerekmektedir.) 

7. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

 1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerinin” ,

 2. Kategori olan“İstiklal Savaşı Gazisi,  Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerinin” ,

 3. Kategori olan “En az %40 Özürlü Vatandaşlarımızın”

 4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının” 

Başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

8. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet 

başvuru yapılabilecektir.2/6

BAŞVURU İŞLEMLERİ :

Başvuru sahipleri;

1. T.C Ziraat Bankası A.Ş. Hamamönü Şubesi’nden 2 nüsha kategorisine göre Başvuru Formu temin 

edecektir.

2. Başvuru Formunu 2 nüsha halinde doldurarak ve aşağıda yer alan belgelerle birlikte 4 – 15 Haziran

2012  tarihleri arasında  T.C Ziraat Bankası A.Ş.  Hamamönü Şubesi’ne başvuracaklardır. Başvuru 

sırasında, vatandaşların 2 nüsha halinde doldurdukları Başvuru Formları Banka tarafından kategorisine 

göre numaralandırılarak bir nüshası başvuruda istenilen evraklarla teslim alınacak ve 1 nüsha da 

başvuru sahibine geri verilecektir.

3. Başvuru işlemleri sırasında 2. kategori Gaziler ile 3. kategori En az %40 Özürlü Vatandaşlar ve 

4.kategori olan diğer alıcı adaylarından başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte ayrıca  1.000.-

TL. başvuru bedeli alınacaktır. 

4. Kimlik tespiti için Nüfus Cüzdanı ibraz etmek şartı aranacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır. 

            Başvuruların kabul edileceği yer :  T.C Ziraat Bankası A.Ş. Hamamönü Şubesi

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE  BELGELER :

Başvuru sahipleri;

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisini,

Ayrıca, 

 Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre  

T.C. Emekli Sandığından alacakları “Belgeyi” 

 Gaziler’de  T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden  alacakları “Gazi 

Kimlik Belgesi”ni,

 Özürlü vatandaşlarımız, Özürlüler İdaresi tarafından verilen kimlik kartının 

fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet 

raporunu (en az % 40 özürlü olduğuna dair) ibraz edeceklerdir.

Başvuru Formu ile birlikte yukarıda yer alan belgeler eksiksiz olarak  Bankaya teslim 

edilecektir. Eksik evrak ibraz edenler kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir.

KURA ÇEKİLİŞİ :

1. Şehit Aileleri, Maluller  (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı 

tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir. 

2. İstiklal Savaşı Gazisi,  Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerine konut sayısının %5’i kadar

kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi 

olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi 

tutulacaktır. 

3. Özürlü vatandaşlarımıza  konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile 

belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar 

kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.3/6

4. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği 

takdirde kura ile belirlenecektir.

5. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, 4 Temmuz 2012 tarihinden 

itibaren T.C Ziraat Bankası A.Ş. Hamamönü Şubesi’nden geri alabilecektir.

“Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde 

29 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

1. Sırada Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerin konutları,

2. Sırada gazilerin konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

3. En az %40 Özürlü Vatandaşların konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

4. Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,

Konut Alma hakkı ve Konut Belirleme kurasında;

 Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ile 

belirlenecektir. 

 Konut sayısı kadar yedek alıcı belirlenecektir.

 Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. 

Başvuru şartlarını sağladıklarını kanıtlayarak hak sahibi olanlar kategorilerinin önceliğine ve başvuru 

sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve 

sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin kullanıma açacağı bloklar arasından gerçekleştireceklerdir.

SÖZLEŞME İMZALAMA AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER:

Asil hak sahipleri  30  Temmuz – 10 Ağustos 2012 tarihleri arasında, yedek hak sahipleri ise İdare 

tarafından ilan edilecek tarihler arasında sözleşme imzalama işlemleri sırasında aşağıda yer alan 

belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak 

olan ve  son 1 (bir) yıldır  Ankara il sınırları içerisinde ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi; (Şehit 

Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç 

) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.) (İl nüfusuna kayıtlı 

olanların kimlik ibraz etmeleri yeterlidir.)

2. İl Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki 

çocuklarına ait  tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belgeyi 

sözleşme imzalama işlemleri sırasında T.C Ziraat Bankası A.Ş. Hamamönü Şubesi’ne ibraz ederek 

sözleşme imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.  Belge getirmeyenlerin hakları iptal edilecektir.

(1.Kategori Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak 

sahibi olarak belirlenen vatandaşlar hariç)

3. Hane halkı gelirinin en fazla net 2.600 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

 Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal 

güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.) 

 Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,

Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.4/6

1. kategori şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimleri kredilerinin T.C Ziraat Bankası A.Ş. Hamamönü

Şubesine aktarımı yapıldıktan sonra sözleşme imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

1. kategoride, şehit aileleri, maluller (terör malulleri) ile dul ve yetimlerine açılan faizsiz konut 

kredisinden yararlanmayacak olanlar, 2. kategori gaziler, 3. kategori özürlü vatandaşlar ile 4. kategoride 

belirlenen asil hak sahipleri, Sözleşme İmzalama işlemlerini 30 Temmuz – 10 Ağustos 2012 tarihlerinde 

gerçekleştirecektir.

Hak sahipleri Bankada şerefiyeli konut bedeli üzerinden T.C Ziraat Bankası A.Ş. Hamamönü Şubesinde

Sözleşme imzalayacak ve ayrıca peşinatı (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) (peşinatın yarısı 

sözleşme imzalama aşamasında kalan yarısı da 3 ay sonra olan 01-31 Aralık 2012 tarihleri arasında 

tahsil edilecektir.)yatıracaklardır.

Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için yedek hak 

sahipleri kura sıralamasına göre ilan edilecek tarihlerde işlemlerini yapacaklardır.

Sözleşme imzalama işlemleri sırasında evrak getirmeyen,  Sözleşme imzalamayan, peşinatını 

yatırmayan, banka komisyonu ödemeyen ve ayrıca KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma 

hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri  feshedilerek ödenen peşinat ve taksit 

tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN ŞEHİT AİLELERİ, MALULLER İLE DUL VE 

YETİMLERİNİN SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ;

a) 30 Temmuz – 10 Ağustos 2012 tarihler arasında T.C Ziraat Bankası A.Ş. Hamamönü şubesinde 

“Konut Tahsis Belgesi”ni imzalayacaklardır. “Konut Tahsis Belgesi”, Hak Sahipliği Belgesi 

ve kişisel bilgiler ile birlikte kredi başvuruları T.C Ziraat Bankası Hamamönü Şubesi tarafından 

T.C Ziraat Bankası A.Ş. Bireysel Krediler Daire Başkanlığı’na iletilecektir.

b) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından İdareden talep edilen kredi tutarları konut satışına aracılık 

eden Banka şubesinde hak sahipleri adına açılan hesaba aktarılması için İdare tarafından talimat 

verilir. Aktarılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilir, bakiye borç kalması 

durumunda 120 ay vadeyle ödenir. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük 

olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi 

ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.

EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN VE  TOPLU KONUT FONUNDAN ŞEHİT 

AİLELERİNE, MALÜLLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT 

KREDİSİNİ KULLANMAKSIZIN 1. KATEGORİDE SÖZLEŞME İMZALANMAK İSTENMESİ 

DURUMUNDA SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ;

30 Temmuz – 10 Ağustos 2012 tarihleri arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinat (başvuru 

bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) (peşinatın yarısı sözleşme imzalama aşamasında kalan yarısı 

da 3 ay sonra olan  01-31 Aralık 2012 tarihleri arasında tahsil edilecektir.) bedelini yatırarak 

sözleşme imzalayacaklardır.

Söz konusu kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır.

Konutlar, %12 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip 

eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.  5/6

OTURMA KOŞULU ve İADE İŞLEMLERİ ;

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar

devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu 

aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin 

tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları 

iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen 

peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra 

faizsiz olarak iade edilecektir.Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016