Manisa Kula Alt Gelir Grubu Konut Projesi'nde 244 lira taksitle 2+1!

 Manisa Kula Alt Gelir Grubu Konut Projesi'nde 244 lira taksitle 2+1!

TOKİ Manisa Kula projesinde alt gelir grubu projesi kapsamında inşa edilen evler 74 metrekare alana sahip ve 2 oda 1 salon şeklinde tasarlandı


TOKİ tarafından gerçekleştirilen Manisa Kula Alt Gelir Grubu Konut Projesi'nde 182 konut satışa sunuluyor. Başvurular 14 Mayıs 2012 tarihinde başlayacak ve 25 Mayıs'a kadar sürecek. 


TOKİ Manisa Kula projesinde alt gelir grubu projesi kapsamında inşa edilen evler 74 metrekare alana sahip ve 2 oda 1 salon şeklinde tasarlandı. Fiyatları 50 bin 71 liradan başlıyor ve 69 bin 658 liraya kadar çıkıyor. Peşinat olarak daire fiyatının yüzde 12'si ödeniyor. Minimum peşinat miktarı 6 bin 9 lira. 180 ay vadede aylık taksitler 244 liradan başlıyor!


BAŞVURU ŞARTLARI:

1. T.C. vatandaşı olması,

2. Manisa il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna 

kayıtlı olması, (Şehit Aileleri,  Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisinde 

başvuracakların  en az  3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması 

gerekmektedir.)

3. Toplu Konut İdaresinden konut  satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi 

kullanmamış olması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) 

4. Kendisine, eşine ve velayetleri altındaki çocukları adına ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir 

gayrimenkulün olmaması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)  (Başvuru 

sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

5. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,

 Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

6. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 2.600 TL. olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki 

çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net 

gelirinin en fazla 2.600 TL. olması gerekmektedir.) 

7. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

 1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerinin” ,

 2. Kategori olan“İstiklal Savaşı Gazisi,  Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerinin” ,

 3. Kategori olan “En az %40 Özürlü Vatandaşlarımızın”

 4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının” 

Başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

8. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet 

başvuru yapılabilecektir.2/6

BAŞVURU İŞLEMLERİ :

Başvuru sahipleri;

1. T.C Ziraat Bankası A.Ş.  Kula Şubesi’nden 2 nüsha  kategorisine göre Başvuru Formu temin 

edecektir.

2. Başvuru Formunu 2 nüsha halinde doldurarak ve aşağıda yer alan belgelerle birlikte 14-25 Mayıs 2012 

tarihleri arasında  T.C Ziraat  Bankası A.Ş.  Kula Şubesi’ne başvuracaklardır. Başvuru sırasında, 

vatandaşların 2 nüsha halinde doldurdukları Başvuru Formları Banka tarafından kategorisine ve konut 

tipine göre numaralandırılarak bir nüshası başvuruda istenilen evraklarla teslim alınacak ve 1 nüshası da 

başvuru sahibine geri verilecektir.

3. Başvuru işlemleri sırasında 2. kategori Gaziler ile 3. kategori En az %40 Özürlü Vatandaşlar ve 

4.kategori olan diğer alıcı adaylarından başvuru  sırasında istenilen belgeler ile birlikte ayrıca  1.000.-

TL. başvuru bedeli alınacaktır. 

4. Kimlik tespiti için Nüfus Cüzdanı ibraz etmek şartı aranacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır. 

            Başvuruların kabul edileceği yer :  T.C Ziraat Bankası A.Ş. Kula Şubesi

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE  BELGELER :

Başvuru sahipleri;

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisini,

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 2.600 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

 Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak 

çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, 

maaş belgeleri, vb.) 

 Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,

Ayrıca,

 Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre  

T.C. Emekli Sandığından alacakları “Belgeyi” 

 Gaziler’de T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alacakları “Gazi 

Kimlik Belgesi”ni,

 Özürlü vatandaşlarımız, Özürlüler İdaresi tarafından verilen kimlik kartının 

fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet 

raporunu (en az % 40 özürlü olduğuna dair) ibraz edeceklerdir.

Başvuru Formu ile birlikte yukarıda yer alan belgeler eksiksiz olarak  Bankaya teslim 

edilecektir. Evrak teslim etme aşamasında başvuru bedeli Bankaya yatırılacaktır. Eksik evrak 

ibraz edenler ve başvuru bedeli yatırmayanlar kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir.3/6

KURA ÇEKİLİŞİ :

1. Şehit Aileleri, Maluller  (Terör Malulleri) ile  Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı 

tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir. 

2. İstiklal Savaşı Gazisi,  Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerine konut sayısının %5’i kadar

kontenjan ayrılacak  ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi 

olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi 

tutulacaktır. 

3. Özürlü vatandaşlarımıza  konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile 

belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar 

kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

4. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği 

takdirde kura ile belirlenecektir.

5. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, 11 Haziran 2012 tarihinden 

itibaren T.C Ziraat Bankası A.Ş. Kula Şubesi’nden geri alabilecektir.

“Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde 

07 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

Kura çekim işlemleri  konut tiplerine göre ayrı ayrı ve aşağıda  belirlenen kategori önceliğine göre 

gerçekleştirilecektir.

1. Sırada Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerin konutları,

2. Sırada gazilerin konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

3. En az %40 Özürlü Vatandaşların konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

4. Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,

Konut Alma hakkı ve Konut Belirleme kurasında;

 Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ile 

belirlenecektir. 

 Konut sayısı kadar yedek alıcı belirlenecektir.

 Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. 

Başvuru şartlarını sağladıklarını kanıtlayarak hak sahibi olanlar kategorilerinin önceliğine ve başvuru 

sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve 

sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin kullanıma açacağı bloklar arasından gerçekleştireceklerdir.

KURA SONRASI İBRAZ EDİLECEK BELGELER:

Kura sonrasında hak sahibi olan asil ve yedek alıcılar (kura çekilmemesi durumunda hak kazanan başvuru 

sahipleri) aşağıda yer alan evrakları tamamlayacaklardır.

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak 

olan ve  son 1 (bir) yıldır  Manisa il sınırları içerisinde ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi; (Şehit 

Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç 

) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.)

2. İl  Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki 

çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belgeyi 08-22

Haziran 2012 tarihleri arasında  T.C Ziraat  Bankası A.Ş.  Kula Şubesi’ne ibraz ederek başvuru 

şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir. (1.Kategori 

Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi 

olarak belirlenen vatandaşlar )4/6

Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.

EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN ŞEHİT AİLELERİ, MALULLER İLE DUL VE 

YETİMLERİ;

a) 16-31 Temmuz 2012 tarihleri arasında T.C Ziraat Bankası A.Ş. Kula şubesinde “Konut Tahsis 

Belgesi”ni  imzalayacaklardır.  “Konut Tahsis Belgesi”, Hak Sahipliği Belgesi ve kişisel 

bilgiler  ile birlikte kredi başvuruları  Kula Şubesi tarafından T.C Ziraat Bankası A.Ş. Bireysel 

Krediler Daire Başkanlığı’na iletilecektir.

b) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından İdareden talep edilen kredi tutarları konut satışına aracılık 

eden Banka şubesinde hak sahipleri adına açılan hesaba aktarılması için İdare tarafından talimat 

verilir. Aktarılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilir, bakiye borç kalması 

durumunda 120 ay vadeyle ödenir. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük 

olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi 

ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.

EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN VE  TOPLU KONUT FONUNDAN ŞEHİT 

AİLELERİNE, MALÜLLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT 

KREDİSİNİ KULLANMAKSIZIN 1. KATEGORİDE SÖZLEŞME İMZALANMAK İSTENMESİ 

DURUMUNDA;

16  -31  Temmuz 2012 tarihleri arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinat (peşinatın yarısı 

sözleşme imzalama aşamasında kalan yarısı da 3 ay sonra olan  01-30 Kasım 2012 tarihleri 

arasında tahsil edilecektir.) bedelini yatırarak sözleşme imzalayacaklardır.

Söz konusu kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır.

Konutlar, %12 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip 

eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.  

SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ

1. kategori şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimleri kredilerinin T.C Ziraat Bankası A.Ş. Kula Şubesine

aktarımı yapıldıktan sonra sözleşme imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

1. kategoride, şehit aileleri, maluller (terör malulleri) ile dul ve yetimlerine açılan faizsiz konut 

kredisinden yararlanmayacak olanlar, 2. kategori gaziler, 3. kategori özürlü vatandaşlar ile 4. kategoride 

belirlenen asil hak sahipleri, Sözleşme İmzalama işlemlerini  16  – 31  Temmuz 2012 tarihlerinde 

gerçekleştirecektir.

Hak sahipleri Bankada şerefiyeli konut bedeli üzerinden  T.C Ziraat Bankası  A.Ş.  Kula Şubesinde

Sözleşme imzalayacak ve ayrıca peşinatı (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) (peşinatın yarısı 

sözleşme imzalama aşamasında kalan yarısı da 3 ay sonra olan 01-30 Kasım 2012 tarihleri arasında 

tahsil edilecektir.)yatıracaklardır.

Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için yedek hak 

sahipleri kura sıralamasına göre ilan edilecek tarihlerde işlemlerini yapacaklardır.5/6

Sözleşme imzalamayan, peşinatını yatırmayan, banka komisyonu ödemeyen ve ayrıca KDV 

yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise 

sözleşmeleri  feshedilerek ödenen peşinat ve taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz 

olarak iade edilecektir.

OTURMA KOŞULU ve İADE İŞLEMLERİ ;

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar

devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu 

aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin 

tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları 

iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen 

peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra 

faizsiz olarak iade edilecektir.Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016