10 / 12 / 2022

Mustafa Hakan Özelmacıklı:Kadınların gayrimenkulde etkisi artıyor!

Mustafa Hakan Özelmacıklı:Kadınların gayrimenkulde etkisi artıyor!

Türkiye genelinde 2016 yılında satılan 1 milyon 341 bin 453 konuttan 391 bin 334'ü yani yaklaşık yüzde 29'u kadınlar adına tescil edildi.Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, gayrimenkul tercihlerinde kadınların daha da etkili olmaya başladığıını söyledi...


TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 2016 yılında satılan 1.341.453 konuttan 391.334'ü yani yaklaşık )'u kadınlar adına tescil edildi. Kadınlar adına tescil edilen konutlarda yüzde 6 ile en düşük il Van olurken, bu ili Ağrı, Hakkari ve Siirt izledi. Kadınlar adına tescil edilen konutlarda en yüksek oran ise 8 ile Balıkesir'de. Balıkesir'de 2016 yılında satılan 27.666 konuttan 10.702'si bayanlar, 15.053'ü ise erkekler adına tescil edildi. Balıkesir'i 7 ile Çanakkale, 5 ile Aydın, İzmir, Edirne ve Kırklareli izledi.


Gayrimenkul tercihlerinde kadınların daha da etkili olmaya başladığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, kadınların başta ulaşım kolaylığı, sosyal çevre, sosyal imkanlar ve yeşil alanı imkanlarını erkeklere göre daha fazla önemsediğini belirtti. Erkeklerde ise kadınlara göre depreme dayanıklılık, otopark ve fiyat daha belirleyici. 


Aile Konutu Şerhi Artıyor!

Eşlerin süreklilik gösterecek şekilde çocukları ile birlikte oturdukları ve eşlerin birlikte yaşamlarını sürdürdükleri herkesçe bilinen ve belirlenebilen konutlara Aile Konutu deniyor.


Aile konutu olarak tapu kütüğüne şerh verilmiş taşınmazın maliki olan eşin maliki olduğu taşınmazı diğer eşin açık rızası olmadan devretmesi (satış, bağış, trampa v.b) veya üzerine hak tesis etmesi (ipotek, irtifak. kira v.b) mümkün bulunmamaktadır. Malik olmayan eşin işleme rızası, işlem sırasında düzenlenecek resmi senet veya tescil istem belgesine beyanda bulunması yada bu konuda noterden düzenlenecek beyanın ibrazı şeklinde olacaktır.


Bu şerhin döner sermaye ve tapu harcından muaf olduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı taşınmaza malik olmayan kadının aile konutunu bu şerh ile koruduğunu belirtti. Aile konutu şerhinin 2016 yılında 13 bin 931 tapuya koyulduğunu ve gelecek dönemde bu şerhin artacağını belirten Özelmacıklı, ilgili şerh için kimlik, 1 resim, vukuatlı kayıt örneği ve nüfus müdürlüğünden konutun aile konutu olduğunu gösteren belge ile müracaatın yeterli olduğunu belirtti. 
Önerilen Bağlantılar : TOKİ Van kura çekilişi