15 / 06 / 2024

Konutta 2020 programı!

Konutta 2020 programı!

Konut piyasası 2020'ye hareketli giriyor. Değerli konut vergisi gibi yenilikler gündeme gelirken, geçtiğimiz günlerde açıklanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da dar gelirlinin konuta ulaşımı, stoklar, kentsel dönüşüm, kentleşme için yeni önlemler planlanıyor.


2020'de konut sektörüne köklü değişiklikler geliyor. Örneğin yılbaşından itibaren değeri 5 milyon TL ve daha fazla olan konutlardan ‘değerli konut vergisi’ alınacak. Posta'da Meltem Kara Söyleyenoğlu'nun haberine göre, konut sektörü bu gibi değişikliklere hazırlanırken, geçtiğimiz günlerde açıklanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda dar gelirlilerin konuta ulaşımından, kentsel dönüşüme, kentleşmeden, enerji verimliliğine, yatay mimariden kapsayıcı konutlara kadar farklı konularda önemli detaylar bulunuyor.


Stok için analiz


2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, konut arzındaki artışın etkisiyle toplam konut açığı kapanmakla beraber yerleşmeler itibarıyla arz ve talep dengesinde uyumsuzluklarla da karşılaşılıyor. Bu sebeple ihtiyacın yerleşmelere göre belirlenebilmesi için konut stoğu ortaya konacak. Sıfır ve 2. el konut stoğunun belirlenebilmesi için, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) verilerinin sürekli çevrim içi temini ve bunların Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) verileriyle karşılaştırılarak analizinin yapılması için yeni sistem çalışmalarına da başlanacak.


Araştırma projesi başladı


2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Türkiye’de dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların konuta erişimi önceliğini koruyor. Bu kesimlerin konuta erişimini analiz etmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Konut Araştırması Projesi” başlatıldı. Konut Araştırması Projesi'yle dar gelirli vatandaşların ve dezavantajlı grupların konuta erişiminin kolaylaştırılması amacıyla kamu kurumları ve özel sektör aktörlerinin iş birliğiyle karşılanabilir konut finansman yöntemlerini de içerecek şekilde uygulama stratejileri geliştirilecek.


Güvenli ve ulaşılabilir


Projeyle dar gelirli vatandaşlar başta olmak üzere herkesin yeterli, yaşanabilir, dayanıklı, güvenli, kapsayıcı, ekonomik olarak karşılanabilir, sürdürülebilir, iklim değişikliğine dirençli, temel altyapı hizmetlerine sahip konuta erişiminin sağlanması hedefleniyor. Şehirleşme, nüfus artışı, yenileme ve afetten kaynaklanan konut ihtiyacı, arz-talep dengesi gözetilerek karşılanacak.


Isı yalıtımına yeni standart


Yapılarda enerji verimliliğinin geliştirilmesi amacıyla mevcut ısı yalıtım standartı revize edilecek. Buna göre, ısıtmanın yanı sıra soğutma enerji ihtiyacı da değerlendirilecek ve bazı hesaplama yöntemleri geliştirilecek. Alışveriş merkezi, hastane gibi konut dışındaki yapılar için hesaplama yöntemi gözden geçirilerek sağlıklı sonuç verecek duruma getirilmesi yönünde revize edilecek.


Dönüşümde öncelik esası


Programa göre, kentsel dönüşüm ihtiyacı olan bölgelerin sayısı ve büyüklüğü arttığından dönüşüm uygulamalarının aynı anda yürütülmesinde bazı zorluklar çıkıyor. Bu sebeple kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin önceliklendirme ihtiyacı sürüyor. Kentsel dönüşüm sürecinde, alanın özelliklerine ve şehrin içindeki fonksiyonuna göre dönüşüm senaryosu uygulanması ve dönüşüm alanlarının bir stratejiye bağlı olarak geliştirilmesi ihtiyacı devam ediyor. Bu çerçevede, şehir bazında kentsel dönüşüm stratejileri hazırlıkları da başlatıldı.


Buna göre,

-Önceliklendirme için bazı kriterler oluşturulacak.

-Afet ve acil durum toplanma alanları, ilgili kurumlarla yapılacak işbirliğiyle tespit edilecek ve imar planlarında gerekli düzenlemeler yapılacak.

-İstanbul’un altyapı sisteminde afet risk önceliklendirmesi yapılarak ihtiyaçlar  da belirlenecek.



Önerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleri