13 / 06 / 2024

İnşaat sektörüne sıkı denetim!

 İnşaat sektörüne sıkı denetim!

İnşaat sektöründe yaşanan sorunların tespit edilip bu sorunlarla ilgili çözüm önerileri geliştirilmesi için meclis araştırması açılmasına ilişkin meclis araştırması önergesi verildi.


İnşaat sektöründe yaşanan sorunların tespit edilip bu sorunlarla ilgili çözüm önerileri geliştirilmesi için bir meclis araştırması açılmasıyla ilgili meclis araştırması önergesi verildi.


Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 20 milletvekili tarafından inşaat sektöründe yaşanan sorunların tespit edilip bu sorunlarla ilgili çözüm önerileri geliştirilmesi için meclis araştırması açılması için önerge hazırlandı. 


200'den fazla alt sektör

Ülkemizin lokomotif sektörlerinden inşaat sektörü, oluşturduğu katma değer ve işgücü imkânlarıyla ekonomiler için her zaman bir büyüme aracı oldu. büyüme aracı olmuştur. İnşaat sektörü çok fazla meslek dalını doğrudan ilgilendiriyor. Yurt içinde de yurt dışında da tecrübesi ve potansiyeli olan inşaat sektörünün 200'den fazla alt sektörü bulunuyor.


Koronavirüs etkisi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs inşat sektörünü derinden etkiledi. İnşaat malzemeleri inşaatında ciddi daralmalar yaşandı. 2020 yılında gerçekleşen ihracat, 2019 yılının 325 milyon dolar altında kaldı. Bununla birlikte inşaat maliyetleri de artış gösterdi. TÜİK verilerine göre; 2021 yılı inşaat maliyet endeksi yıllık bazda %27,82 artarken, aylık bazda yüzde 7,44 arttı.


8 çeyrektir küçülme

Covid-19 salgınıyla birlikte inşaat sektörü, 2020’yi yüzde 3,5 küçülme ile kapattı. Son 8 çeyrektir inşaat sektörü küçüldü. 2020 yılında inşaat sektörü yüzde 3,5 küçülürken genel ekonomi yüzde 1.9 büyüdü. İnşaat ve genel ekonomi büyüme performansları 2020 yılında da konut kredilerini ve kredi faiz oranlarını da önemli ölçüde etkiledi. 


Firmalar iflasını istedi

Sıkı para politikaları ve yüksek faizlerin inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri etkisiyle sektörün performansı sınırlandı ve sektörden birçok firma iflasını istedi. Bu daralma ve dalgalanmalar inşaat sektörünün kırılganlığım net biçimde ortaya çıkardı. Türkiye ekonomisi için olağanüstü önem taşıyan bu sektörün geleceğinin risk altında olduğu açıkça görülmektedir. İnşaat sektöründe yaşanan daralmalar karşısında gerekli önlemlerin alınmaması ülke ekonomisini ciddi ölçüde etkiledi.


Teklif verildi

Tüm bunlarla beraber inşaat sektöründeki tek sorun sektördeki daralmalar değildir. Kentleşme ile ilgili de sorunlar bulunuyor. Çarpık kentleşme sonucu yerleşim yerlerinde ortaya çıkan çürük yapılar deprem riskine yol açıyor. Uzun vadeli ve sağlıklı bir şehirleşme planının yapılmaması çarpık kentleşmenin en temel nedenleri arasında. Bu durum olası bir depremde insan hayatını ve yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bu nedenle bu konu üzerine araştırmaların yapılması gereklilik haline geliyor. Bu bağlamda; inşaat sektörünün geleceğini planlayarak uygun politik tercihlerin saptanması, var olan sorunların kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için Anayasanın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırma Komisyonu açılması arz ve teklif edildi.