Green for Growth Fund, Altensis ile teknik danışman kredisi için anlaştı!


Green for Growth Fund, Altensis ile teknik danışman kredisi için anlaştı!

Green for Growth Fund ( GGF ) Türkiye'de Şekerbank kanalıyla K0Bî'lere, gayrimenkul projelerine, konut sitelerine kullandıracağı kredi için teknik danışman olarak Altensis'le anlaştı. Serkan Emin, fonun kredilerine aracılık edeceklerini belirtti.



Enerji verimliliği odaklı projeler için kredi anlaşmaları yapan Almanya merkezli Green for Grovvth Fund (GGF) Türkiye'de Şekerbank kanalıyla KOBİ'lere, gayrimenkul projelerine, konut sitelerine kullandıracağı kredi için teknik danışman olarak Altensi'le anlaştı. Altensis, enerji verimliliği kredisi kullanmaya aday projelerin fona erişimine aracılık edecek. Altensis Kurucu Ortaklanndan Serkan Emin, fonun kredilerine aracılık edeceklerini belirtti.



Yeni Şafak



Green for Growth Fund , gff , KOBİ kredisi , kobi gayrimenkul kredisi , kobi konut sitesi kresis , Altensis , Altensis Kurucu Ortaklanndan Serkan Emin , serkan emin kimdir , Altensis Kurucu Ortakları Serkan Emin ,