03 / 03 / 2024

Doğal sit alanlarında HES yapımına izin verilmeyecek!

Doğal sit alanlarında HES yapımına izin verilmeyecek!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu sonucunda belirlenen 5 kriterden en az birini bünyesinde bulunduran doğal sit alanlarında HES yapımına izin verilmeyeceği belirtildi.


Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu sonucunda belirlenen 5 kriterden en az birini bünyesinde bulunduran doğal sit alanlarında HES yapımına izin verilmeyeceği belirtildi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 3 Temmuz2014 tarihinde Ankara'da HES projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik bölge komisyonlarına gelen başvuruların değerlendirildiği bir toplantı yaptı. Toplantıda alınan “Doğal Sit Alanlarında Planlanan Hidroelektrik Santralleri (HES) Projelerinin Gerçekleştirilmesine Yönelik İlke Kararı” bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Doğal sit alanlarında yapılacak HES Projelerine ilişkin Bölge Komisyonlarına gelen başvuruların değerlendirilmesinde bilimsel temele dayalı karar alma bütünlüğünü sağlamak amacıyla Merkez Komisyonu İlke Kararı alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.


Doğal sit alanlarında Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu sonucunda belirlenen kriterlerden en az birini bünyesinde bulunduran doğal sit alanlarında HES yapımına izin verilmeyeceği kaydedilen karar da, "Bölgesel, ulusal veya dünya ölçeğinde olağanüstü ekosistemleri/türleri bulunduran. Özgün ekosistem yapısına sahip, doğal alanların ekolojik bütünlüğünü sağlayan ve besin zinciri içinde yer alan kritik türleri barındıran. Küresel ve ulusal ölçekte dar yayılımlı, kritik, nesli tehdit ve tehlike altında endemik tür veya türlerin; üreme ve beslenme alanlarını ihtiva eden, hayati ihtiyaçlarını temin edebileceği uygun yaşama şartlarını sağlayan, göç ve yayılma alanlarını ve göç yollarını ihtiva eden. Ekolojik süreçleri, ekosistem hizmetlerini, ekolojik barınakları muhafaza eden, iklim değişikliklerine tampon sağlayan. Jeolojik ve jeomorfolojik açıdan istisnai özellikte olan kriterlerden en az birini bünyesinde bulunduran doğal sit alanlarında HES yapımına izin verilmeyeceğine karar verildi." denildi.


Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu neticesinde belirlenen özellikleri bünyesinde barındırmayan alanlarda bölge halkının içme ve tarımsal amaçlı su kullanım ihtiyaçlarının dikkate alınacağı vurgulanan kararda, "Ekolojik ihtiyaç debisinin araştırma çalışmasında belirlenerek su yatağındaki biyolojik çeşitliliğin devamını sağlayacak şekilde teminat altına alınması, Projelerin balık türlerinin geçişine izin verilecek şekilde düzenlenmesi, Proje ile yaban hayvanlarının geçişlerinin engellenmesi halinde uygun geçiş alanlarının oluşturulması, şartıyla doğal sit alanlarında HES taleplerine değerlendirilme sonucu izin verilebileceğine, bu durumda yukarıda belirtilen özellikler dikkate alınacak" ifadelerine yer verildi.


TOKİÖnerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016