22 / 07 / 2024

Akfen Holding'in 2013 finansal sonuçları açıklandı!

 Akfen Holding'in 2013 finansal sonuçları açıklandı!

Akfen Holding'in 2013 yılında cirosu bir önceki yıla göre yüzde 23 artış ile 111 milyon TL'ye, Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr'ı ("FAVÖK") yüzde 62 artış ile 30 milyon TL'na, FAVÖK marjı ise 6,5 puan artış göstererek yüzde 26,5'a ulaştı.Akfen Holding'in 2013 finansal sonuçları açıklandı. Buna göre, Akfen Holding'in 2013 yılında cirosu bir önceki yıla göre yüzde 23 artış ile 111 milyon TL'ye, Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr'ı ("FAVÖK") yüzde 62 artış ile 30 milyon TL'na, FAVÖK marjı ise 6,5 puan artış göstererek yüzde 26,5'a ulaştı. 

Yapılan toplam yatırım miktarı ise 230 milyon TL oldu. Bağlı ortaklıklar ve özkaynak yöntemiyle konsolide edilen iştiraklerin tümü dikkate alınarak bakıldığında ve TAV Havalimanları, TAV Yatırını ve Karasular HES'te gerçekleşen hisse satışlarına göre düzeltildiğinde ise Holding'in cirosu yüzde 23 artış ile 1.126 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar ("FAVÖK") yüzde 25 artış ile 338 milyon TL, FAVÖK marjı 0,63 puan artış ile yüzde 31,3; aktif büyüklüğü ise 5,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Yapılan toplam yatırım miktarı ise 328 milyon TL seviyesine ulaştı. 2013 senesi itibariyle uygulanmaya başlanan UFRS 11 standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarda daha önceden oransal olarak konsolide edilen TAV Havalimanları, TAV Yatırım, Mersin Limanı ("MIP"), İDO ve Akfen Su özkaynak yöntemiyle konsolide edilmeye başlandığını, bu sebeple bu şirketlerin gelir tablosuna katkılarının sadece net kar kaleminde gözükmekte olduğunu, ciro ve FAVÖK rakamlarına yansımadığını belirten Akfen Holding CEO'su Süha Güçsav 2013 yılına ait finansal sonuçlacirosu bir önceki yıla göre yüzde milyon liraya yükseldi. 

2013 yılı finansal sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

"2013 yılı Mersin Limanı ve Hidroelektrik santrallerimizin sermaye yapılarını düzelttiğimiz ve bir çok sınırlayıcı şartlar içeren proje finansmanı kredilerinden, çok az sayıda şartlar olan bir borçlanma yapısına geçmelerini sağladığımız bir sene oldu. 

Ağustos ayında gerçekleştirdiğimiz Moody's ve Fitch'den yatırım yapılabilir kredi notu alan Mersin Limanı'nın 450 milyon dolarlık Eurobond ihracı sayesinde MlP'den temettü alır konuma geldik. 

Akfen HES'te de gerçekleştirdiğimiz 273 milyon dolarlık refinansman sonrasında proje firmalarının rezerv hesaplarında birikmiş olan nakit kullanıma açılmış olup bu firmalardan Akfen Holding'e 21,1 milyon ABD doları aktarıldı" diyen Güçsav, önemli dalgalanmaların yaşandığı 2013 yılını finansal olarak rahat geçirdiiklerini ifade etti. Akfen Holding CEO'su Süha Güçsav, yıl içinde yürüttükleri projelere ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu: "Bu dönemde planlarımızla uyumlu bir şekilde yatırımlarımıza da devam ettik. 

Mersin'de yatırımını planladığımız Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nin finansmanı kapsamında IFC ve EBRD ile yetkilendirme mektubu imzalandı. 

Akfen GYO bünyesinde yıl içinde projeleri geliştirilen Tuzla ve Moskova İbis Otel projeleri ile birlikte 4 adet otelin yatırımı devam etmektedir. Akfen İnşaat, Kamu Özel Ortaklığı modeli ile yapılan 755 yataklı İsparta Şehir Hastanesi ihalesinde en iyi teklifi verdi. Ayrıca yıl içinde temeli atılan 272 bin m2 inşaat alanına sahip İncek Loft projesinin de çalışmaları hızla devam etmektedir. Bağlı ortaklıklarımızın yanı sıra müştereken yönetilen ortaklıklarımızın da performansları göz önüne alındığında bu yıl için hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebiliriz" 


Ticari Hayat