16/9 kuleleri yıkılacak mı?


16/9 kuleleri yıkılacak mı?

Tarihi Yarımada'nın silüetini bozduğu için Başbakan Erdoğan'ın büyük tepkisini çeken Zeytinburnu'ndaki gökdelenler için Danıştay'dan yıkım kararı çıktı. Peki 16/9 kuleleri yıkılacak mı?Tarihi Yarımada'nın silüetini bozduğu için Başbakan Erdoğan'ın büyük tepkisini çeken Zeytinburnu'ndaki gökdelenler için Danıştay'dan yıkım kararı çıktı. Davacı Avukat Gökdemir, "Belediyenin yıkım kararını almaktan başka seçeneği kalmadı" dedi.


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gördükçe kahroluyorum" dediği  İstanbul  Zeytinburnu'ndaki 16:9 adlı gökdelenlerle ilgili Danıştay'dan yıkım kararı çıktı. Danıştay, 4. İdare Mahkemesi'nin "tarihi silüeti bozan kısmın yıkımı" kararına ilişkin İstanbul Büyükşehir ve Zeytinburnu Belediyesi'nce yapılan itirazı reddederek yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan imar planı ve ruhsatın iptal edilmesi amacıyla açılan davada, silueti bozan kısımların yıkılması istenmişti. İdare mahkemesi, belediyenin yaptığı işlemleri iptal ederek, yıkım kararı verdi. Belediye'yi dava eden Avukat Cihat Gökdemir, "Şu anda belediyenin yıkım kararını almaktan başka hukuki anlamda herhangi bir seçeneği kalmadı. Bu yüzden yıkım kararı vermek zorundalar" dedi. Gökdemir, Danıştay'ın o dönemde esas hakkında karar vermeden önce yürütmeyi durdurmayı reddettiğinin altını çizerek, "Şimdi esas hakkında kararını verdi ve yerel mahkemenin verdiği yıkım kararını onadı" diye konuştu. 16:9 projesinin yetkilileri ise "İmar planıyla ilgili Danıştay'daki tashih sürecinin devam ettiğini, plan iptali sonuçlanmadan herhangi bir yıkımın yapılmasının mümkün olmayacağını belirtti. Yetkililer, ayrıca yeni karar için tashih sürecini işleteceklerini ifade ettiler. 


2.5 EMSALE ÇIKARILDI 

TMSF'den satın alınan arsa üzerinde inşa edilen 16:9 kulelerinin ilk plan çalışması 2008'da yapıldı. 1 olan imar hakkı 2.5 emsale çıkarıldı. Binalar yükselirken 2011'de imar planı iptali ve yıkım davası açıldı. Geçen yıl İstanbul 4'üncü İdare Mahkemesi tarafından imar planlarının iptal edilmesi kararlaştırıldı. Planı iptal edilen gökdelenlerin yıkım kararı alınarak silueti bozan kısımların da yıkılması istendi. 


BOZMAK İÇİN NEDEN YOK 

Danıştay 14'üncü Daire'ce verilen kararda, şu ifadeler yer aldı: "İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yoluyla incelenererek bozulabilmeleri 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununun 49'uncu maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen mahkeme kararı ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmuyor. Temyiz istemlerinin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına, dosyanın mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 28.05.2014 tarihinde oy birliği ile karar verildi." 


BELEDİYE GÖREVLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Avukat Gökdemir, aynı zamanda ilgili belediyelerin görevlileri hakkında, "mahkeme kararını süresinde yerine getirmediği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Gökdemir, şunları kaydetti: "Hem suç duyurumuz devam ediyor hem de Danıştay'ın verdiği bu onama kararından sonra artık belediyenin yetkili birimlerinin mutlaka bu karara uyarak yıkım kararını vermeleri ve yıkım için ihaleye çıkmaları lazım. Danıştay'ın verdiği karar bağlayıcıdır ve kesin uygulanmalıdır. Şimdilik tashih-i karar yoluna başvurmak için de gerekli hukuki şartlar bulunmadığından, hukuki yollar tüketilmiştir. Belediyenin bu mahkeme kararına uyarak, kararın gereğinin biran önce yerine getirmesini bekliyoruz."


BAŞBAKAN KÜSMÜŞTÜ

Söz konusu kuleler Başbakan Erdoğan ile işadamı Mesut Toprak'ın küsmesine neden olmuştu. Erdoğan, tartışma konusu olan binaların sahibini tanıdığını, kendisi ile görüşüp "binaları tıraşlayın" ricasında bulunduğunu belirterek "Sahibiyle konuştum. Tıraşlayın dedim. Ama hiçbir şey yapmadılar. O yüzden çok kırıldım, 5 yıldır binaların sahibiyle konuşmuyorum" demişti.


Zeynel Yaman/ Sabah Önerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleri16/9 kuleleri , 16/9 kuleleri yıkılacak mı , 16/9 kuleleri neden yıkılıyor , 16/9 kuleleri yıkım , 16/9 kuleleri nerede , 16/9 kuleleri silüet ,