07 / 12 / 2022

Mermerler İnşaat Gayrimenkul şirketi kuruldu!

Mermerler İnşaat Gayrimenkul şirketi kuruldu!

Mermerler İnşaat Gayrimenkul Yatırım Turizm ve Ticaret Limited Şirketi; İstanbul'un Küçükyalı bölgesinde Fatma Mermer ve Selçuk Mermer tarafından kuruldu


Firmanın iş konusu; Her nevi inşaat taahhüt tesisat tamir restorasyon ve bahçe tanzimi işleri Şirket amacını ve konusunu gerçekleştirebilmek için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak gayrimenkuller üzerinde leyh ve aleyhte olmak üzere ipotek almak vermek ve fekketmek, irtifak ihtira, sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek iktisap devir ve ferağ etmek ve idare binaları inşaa etmek, Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve şirketin anasözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapmak olarak belirlendi.

10 bin TL sermaye değerine sahip olan şirketin ortakları arasındaki sermaye dağılımı şöyle;
1- Fatma Mermer- 100 TL.
2- Selçuk Mermer- 9 bin 900 TL.

Mermerler İnşaat Gayrimenkul Yatırım Turizm ve Ticaret Limited Şirketi'nin Müdürlüğü'nü Selçuk Mermer yapacak.

Adres: İstanbul Küçükyalı, Bağdat Cad. Cami Sk. Lojman İş Mrk. No:2/25


Alper Hamitoğlu / konuttimes.com