Kentsel dönüşümde ödenen tapu harçları geri alınabilecek!


Kentsel dönüşümde ödenen tapu harçları geri alınabilecek!

Prof. Dr. Gürsel Öngören kentsel dönüşümde ödenen tapu harçlarının geri alınabildiğini söyledi...Mahkeme kararları sonucu, 6306 sayılı Kanun (Kentsel Dönüşüm Kanunu) kapsamında yapılan yapılarda müteahhitlerin yaptıkları satışlarda yatırılan tapu devir harçları ve müteahhitlerden daire satın alanların ödedikleri tapu harçlarını geri alabileceğimiz ortaya çıktı. Yaklaşık üç yıldır takip ettiğimiz davaların sonucunda; Kanun'daki harç muafiyetine rağmen, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan inşaatlardan müteahhidin veya arsa sahibinin 27.7.2014 tarihinden sonra tapuda işlemi yapılan daire satışında (ilk satış) ödenen tapu harçlarını (%2 müteahhit/arsa sahibi/satıcı ve %2 alıcı/müşteri/üçüncü kişi) geri alma yolu açılmış bulunuyor. 27/7/2014 tarihinden başlamak üzere yapılan tapu satışları için, 6306 sayılı Kanun kapsamındaki yeni inşaatlarda daireleri paylaşan müteahhidin ve hatta arsa sahibinin, bu daireleri veya işyerini üçüncü kişilere/müşterilere satmasında satıcı sıfatıyla tapuda ödediği %2 harcın "harç muafiyeti kapsamında olduğu" ve "kanuna aykırı olarak alındığı" konusunda İstanbul'da yürütülen davalarda mahkemeler lehimize kararını vermiş durumdadır. Yine bu kapsamda 27.7.2014 tarihinden itibaren tapuda işlem yapılarak müteahhitten veya arsa sahibinden daire alan müşteri ve alıcıların ödemiş olduğu %2 tapu devir harcının da harç muafiyetinden yararlanması gerektiği, kanuna aykırı alındığı, yapılacak yasal başvurular ve açılacak davalarla geri alınabileceği de ortaya çıktı. 


 


Prof. Dr. Gürsel ÖngörenKentsel dönüşümde ödenen tapu harçları , tapu harçları geri alınır mı , Kentsel dönüşümde tapu harcı 2018 ,