Kentsel dönüşümde KDV istisnası resmen uzatıldı!


 Kentsel dönüşümde KDV istisnası resmen uzatıldı!

Kentsel dönüşüm projelerinde teslimlerin KDV'den istisnası tutulacağına yönelik hükümlerin yer aldığı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Resmi Gazete'de yayınlandı...
Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 


Buna göre, dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devrinden dolayı kazanç oluşmayacağı ve aynı işlemler ile ilgili teslimlerin KDV'den istisna tutulacağına yönelik hükümlerin bulunduğu Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici maddesinin uygulama süresi 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı.


Ayrıca, Sultanbeyli Belediyesi ile yapılan devir işlemlerinin tamamlanamamış olması ve konuyla ilgili yargısal süreçlerin devam ettiği hususu dikkate alınarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı.


Yasalaşan teklife göre, mera Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, jeotermal kaynak ile doğal  mineralli sular için zaruri olan alanların tahsis amacı, ilgili müdürlüğün  talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine valilik tarafından değiştirilebilecek.
Kentsel dönüşümde KDV istisnası , Kentsel dönüşüm kdv , Kentsel dönüşümde KDV istisnası uzatıldı mı ,