Fİ-KENTDER hukuki bilgilendirme toplantısı yaptı!


Fİ-KENTDER hukuki bilgilendirme toplantısı yaptı!

Fi-KENTDER ''Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği'' halktan gelen talepler doğrultusunda dernek avukatları aracılığı ile vatandaşların soru ve sorunlarına karşı hukuki bilgilendirme toplantısı yaptı.
Fi-KENTDER geçen hafta salı günü de Halis Kurtça Kültür Merkezinde ''Hukuki-Mimari bilgilendirme ve Toplumsal İstişare'' amaçlı halka açık fikirtepe toplantılarının 3. sünü gerçekleştirmiş, yapılan orgnizasyon ve verilen bilgilerden dolayı halktan büyük takdir toplamıştı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Fi-KENTDER ''Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği'' Başkanı Yasin BEKTAŞ, ilk olarak Mersinde yaşanılan ve tüm Türkiyeyi üzüntüye, yasa boğan alçakça ve melun olayla ilgili olarak üzüntülerini dile getirdi. BEKTAŞ, İnsanlıktan nasibini almamış olanların yapmış olduğu vahşi, insanlık dışı bu olayı ve kadına yönelik şiddeti kınadıklarını dile getirdikten sonra tüm toplantıya katılanlar ile beraber Merhume Özgecan Aslan için rahmet dileyip akrabaları ve geride kalan sevenleri içinde metanet ve sabır diledi.


BEKTAŞ, bu tür olayların tekrarlamaması için toplumun bu konular hakkında daha duyarlı bir hale gelmesini ve gerekli hukuki düzenlemenin de acilen yapılarak gereken cezanın geciktirilmeden verilmesini beklediklerini söyledi. 


Fi-KENTDER ''Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği'' Avukatlarından ön açıklamalı soru - cevaplı Bilgilendirme 


Vatandaşlardan gelen sorular ve derneğe iletilen sorunlar hakkında hukuki açıklamalar yapılan toplantıda vatandaşlara hukuki hak arama yolları anlatıldı.Fi-KENTDER Başkanı Yasin Bektaş'ın Derneğin yaptığı son eylem, toplantı ve bakanlık nezdindeki girişimleri hakkında bilgi vermesinin ardından Dernek avukatlarından İsmail CAN ve Mete CAN'ın ön bilgi dolu açıklamasının ardından aşağıdaki sorular başta olmak üzere vatandaşların sorduğu bir çok soruya hukuki cevaplar vermesi ile devam etti.İşte Fi-KENTDER'e  vatandaşlar tarafından önceden iletilmiş ve avukatlar aracılığı ile cevaplandırılan belli başlı sorun ve sorunlar


1- Sözleşmelerin güncellenmesi mümkün mü güncellenebilmesi için hukuken ne yapılabilir ?


2- Sözleşmelerde geçen ama imzalanmasının üzerinden 3-4 yıl geçerek güncel kira oranlarının altında kalan kiraların yeniden gözden geçirilerek piyasa koşullarına göre yeninden güncellenmesi mümkün mü, hukuken ne yapılmalıdır?


3- Her hangi bir hukuki sorumluluğu olmamalarına karşılık, vatandaşlar hakkında her türlü karar verebilme yetkisini sözleşme içeriği gereği alan bazı temsilcelerin vatandaşların haklarını korumaktan ziyade firma taraftarı gibi çalışması ve insanların mağduriyetlikleri hakkında tınmamaları vatandaşların bu tarz temsilcileri azletme ve kendi işlerini kendilerinin veya avukatları aracılığı ile takip etme girişimleri hukuken ne derece mümkündür ve ne yapılabilir? 4- Sözleşmede istenmeyen ve problemli tek taraflı firma lehine maddeler olmasından dolayı imzalanmak istenmemesine rağmen imza atmak zorunda kalan vatandaşların hukuki durumu ve yapmaları gereken hukuki girişimler neler olmalıdır?


5- Tek tip sözleşme ne demektir, toplu imzalandı diye herkesin bu sözleşmeyi imzalama mecburiyeti ve mükellefiyeti var mıdır? Varsa veya yoksa her iki halde de hukuken nasıl davranmalı ve hareket etmelidir ?


6- Firmaya her hangi bir sıkıntı veya problemden dolayı protesto ''ihtarname'' çekmek ne anlama geliyor ? Çekilen bu ihtarnamelerin firma tarfından bağlayıcılığı nedir ? Firmanın vatandaştan gelen ihtarnamelere cevap vermemesi durumunda hukuken ne yapılabilir ?


7- Çoğunluk imzanın durmasına rağmen yaşanılan her hangi bir problem ve sıkıntıdan dolayı bir veya az sayıda fesih yapılması karşısında firma bu vatandaş hakkında yeniden kamulaştırma işlemi yapabilirmi ? Vatandaşın haklarını, güvence ve koruma altına alabilmesi için hukuken ne yapılabilir?


8- Firmalar ile imzalanan sözleşmelerin ve vekaletnamelerin birer örneğinin vatandaşa da verilmesi gerekir mi? Vatandaşa verilmemesi hukuken ne ifade etmekte ve verilmemesi durumunda bu sözleşme ve vekaletnamelerden birer nüsha alabilmek için hukuken ne yapılabilir?


9- Çoğunluğun imza attığı bir ada içerisinde azınlıkta kalan haklı veya haksız 1-2 kişinin imza atmaması karşılığında, imza atan ve işlerin başlamamasından dolayı zaman kaybı ve mağduriyet yaşayan vatandaşların kamu üzerinde nasıl bir toplumsal ve hukuki yaptırımları olabilir? Mağduriyetin önlenmesi ve işlerin hızlandırılması için imza atmış çoğunluk vatandaşlar imza atmayan vatandaşlar haricinde kamu üzerinde nasıl bir yaptırım uygulayabilir? çözüm için Hukuki çıkış yolları neler olabilir ?


Tüm bu soruların haricinde vatandaşların da sorduğu bazı bireysel soru ve sorunların da hukuki açıklamalarının ardından yaklaşık 3 saat süren ve ses kaydı yapılan toplantı son buldu.FİKENTDER hukuki bilgilendirme toplantısı yaptı , Fikirtepe bilgilendirme toplantısında buluştu , fikirtepede kentsel dönüşüm , fikirtepe kentsel dönüşüm ne zaman başlayacak , Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği toplantısı ,