15 / 06 / 2024

Sakarya'daki askeri fabrika özelleştirilecek!

 Sakarya'daki askeri fabrika özelleştirilecek!

Sakarya Arifiye'ye bağlı Hanlıköy Mahallesi'nde yer alan 1.804.131 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işletimindeki Fabrika özelleştirilecek...


Mülkiyeti Maliye Hâzinesine ait ve Milli Savunma Bakanlığına (MSB) tahsisli Sakarya ili, Arifiye ilçesi, Hanlıköy Mahallesi'nde yer alan 1.804.131 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işletimindeki Fabrika özelleştirme kapsam ve programına alındı.


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) kararı kapsamında özelleştirme ile hedeflenen genel amaçların karşılanmasının yanı sıra; milli savunma sanayinde İlke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması ile fabrikanın işletme verimliliğinin artırılması ve yeni iş/üretim imkânları oluşturmaya yönelik yatırımların özel lektör tarafından yapılması amaçlandı.


Özelleştirme uygulamasının, işletme haklarının verilmesi yöntemiyle gerçekleştirilmesi / işletme hakkı süresin 25 yıl olarak belirlenmiş olup, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar Fabrikanın MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından işletilmeye devam edilecek.


Fabrikada Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması ile MSB’nin kontrolünde yeni yatırımların yapılması da dâhil olmak üzere, ihale dokümanında ve işletme hakkı sözleşmesinde yer alacak hususların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve MSB tarafından belirlenecek.


Özelleştirme uygulamasında teklif sahiplerinin savunma sanayi tesisi işletme deneyimleri, mali yeterlilikleri gibi MSB ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca uygun görülecek sair hususların ön yeterlilik kriteri olarak belirlenecek.


4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri gereğince karar verilen özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlanacak.