29 / 05 / 2024

Manisa'da kaçak yapı problemi sürüyor!

 Manisa'da kaçak yapı problemi sürüyor!

Büyükşehir Belediye meclis toplantısında, AKP'li meclis üyeleri tarafından 1/5000'lik imar planlarının Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılması önergesi meclise sunuldu.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şubat ayı meclis toplantısında 1 / 5000 'lik planların Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılması noktasında önerge verilmesini eleştirdi.


Bu yetkinin Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu ifade eden Başkan Ergün, "Kaçak yapılann önlenmesi konusunda bu planın biran önce yapılmasını talep ediyorsunuz. Seçimden bu yana 10 ay geçti. 

Manisa'da kaçak yapılar çoğalıyor. Bununla ilgili ne çalışması yaptınız" şeklinde konuştu. 


Büyükşehir Belediye meclis toplantısında, AKP'li meclis üyeleri tarafından 1/5000'lik imar planlarının Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılması önergesi meclise sunuldu. Bununla ilgili konuşan Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Ulus Kotluca, "Bununla ilgili yetki Büyükşehir Belediyesi 'nindir. Ancak yetki devri yapılabiliyor. Önergemizde de değindiğimiz gibi binlik ve beş binlik planlann yapılması için acele edilmesi gerekiyor. Çünkü imarla ilgili sıkıntılar uzadıkça, kentte kaçak yapılar çoğalıyor. Bu konunun çözümü noktasında meclise önergemizi sunduk. Takdir meclisindir" dedi. İlçe Belediyeleri Kaçakla Mücadele Etmiyor Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yerel seçimlerin ardından geçen on aylık süreçte ilçe belediyelerinin kaçak yapılarla ilgili hiçbir çalışma içerisinde olmadığını belirterek, "Geçen dönemde bununla bir çalışma yapmıştık. Daha önce tespitini yaptığımız binalan incelemeye aldık ve 60 kadar kaçak binanın bu on aylık süreçte bittiğini, hatta üzerine birer kat daha çıkıldığını belirledik. Bununla ilgili yazılan da belediyelere gönderdik. Bununla ilgili ne çalışma yaptınız siz önce bunu açıklayın" dedi. Daha sonra bu önergenin de gündeme alınıp alınmamasına ilişkin oylama yapıldı. Önergeye MHP ret verirken, CHP çekimser kaldı, önerge AKP Grubu'nun oylarıyla gündeme dâhil edildi. Daha sonra görüşülen önerge görüşülmek üzere İmar Komisyonuna gönderildi. 


Hür Işık Gazetesi