Kentsel dönüşümde KDV istisnası uzatıldı!


Kentsel dönüşümde KDV istisnası uzatıldı!

Kentsel dönüşüm projelerinde teslimlerin KDV'den istisna tutulacağına yönelik hükümlere yer verilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi...
Ekonomi alanında düzenlemeler deiçeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nde kabul edilerek yürürlüğe girdi. 


Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre kanuna kapsamında, varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler  sebebiyle elde ettikleri gelirler, banka ve sigorta muameleleri vergisinden  (BSMV) istisna tutulacak. Yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri de KDV'den istisna tutulacak.


31 Aralık 2020'ye kadar uzatılacak


Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan  taşınmazların Hazineye devrinden dolayı kazanç oluşmayacağı ve aynı işlemler ile  ilgili teslimlerin KDV'den istisna tutulacağına yönelik hükümlerin yer aldığı  Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici maddesinin uygulama süresi, Sultanbeyli  Belediyesi ile yapılan devir işlemlerinin tamamlanamamış olması ve konuyla ilgili  yargısal süreçlerin devam ettiği hususu dikkate alınarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılacak.


Yasalaşan teklife göre, mera Kanunu'nda yapılan değişiklikle, jeotermal kaynak ile doğal  mineralli sular için zaruri olan alanların tahsis için, ilgili müdürlüğün  talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine valilik tarafından değiştirilebilecek.Kentsel dönüşümde KDV istisnası , Kentsel dönüşümde KDV istisnası son tarih , Kentsel dönüşüm KDV istisnası uzatıldı mı ,