14 / 06 / 2024

Ankara Siteler-Karapürçek teleferik hattına durdurma kararı!

Ankara Siteler-Karapürçek teleferik hattına durdurma kararı!

Melih Gökçek'in Ankapark projesinden sonra Siteler-Karapürçek teleferik hattına da durdurma kararı verildi. İşte Siteler-Karapürçek teleferik hattına durdurma kararının detayları!Ankara 11. İdare Mahkemesi, Siteler-Karapürçek teleferik hattına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişiklikleri kararının yürütmesini durdurdu.


TMMOB Mimarlar Odası  Ankara  Şubesi’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 9 Ağustos 2012 tarihli kararı ile yapılan teleferik hattına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişiklikleri kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açtığı davayı görüşen mahkeme, yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Karar üzerine yazılı açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Ulaşım ana planı ve planlama ilkelerine uygun bir düzenleme olmadan belediye başkanı da olsa hiç kimsenin isteğine göre proje olamayacağını mahkeme bir kez daha göstermiştir” değerlendirmesinde bulundu.


Ankara Siteler-Karapürçek teleferik hattına durdurma kararı!


Esaslara uygun değil 


Kararda, 2015 Ankara Ulaşım Ana Planı’nda teleferik hattının gösterilmediğine, ayrıca 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı’nda da teleferik hattının fiziki-şematik olarak gösterilmeyip, bir ulaşım sistemi olarak yer verilmediğine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi: "Öte yandan, imar plan notunda yer alan 'Teleferik hattı ve istasyonlar şematik olup, uygulama aşamasında hat ve istasyonların yeri değişebilir' şeklindeki ibarenin, hatların ve istasyonların yerlerinin uygulamada değiştirilebilmesine olanak tanıyan belirsizlikler içermesi, dolayısıyla uygulama imar planının tanımına aykırı olması sebebiyle, dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliğine dair meclis kararının şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır."


HürriyetAnkapark durdurma kararında son durum!