Toros Eğitim Kurumları, belediyenin imar planı değişikliğine itiraz etti!


Toros Eğitim Kurumları, belediyenin imar planı değişikliğine itiraz etti!

Toros Eğitim Kurumları, Antalya Belediyesi'nin kendisine ait taşınmazın imar planı değişikliğine itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, karar gerekçelerinin dayanaksız olduğu, kararın usul ve yasaya aykın olduğunun altı çizildi.



Yapılmak istenen değişiklikte mülkiyeti Toros Eğitim Kurumlan'na ait yaklaşık 14 dönüm büyüklüğündeki taşınmazın özel okul alanı olmaktan çıkarılmak isteniyor. İtiraz dilekçesinde, karar gerekçelerinin dayanaksız olduğu, kararın usul ve yasaya aykın olduğunun altı çizildi. Kurum yetkilileri, itirazlarının reddedilmesi halinde Antalya İdare Mahkemesi'ne iptal davası açacaklarını, karara dayanak teşkil eden İmar ve Şehircilik Komisyonu raporunda imzası bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri hakkında da 'görevi kötüye kullanmaktan' Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. 


Toros Eğitim Kurumları, Antalya Belediyesi'nin kendisine ait taşınmazın imar planı değişikliğine itiraz etti 


Bugün



Toros Eğitim Kurumları , Toros Eğitim Kurumları antalya belediyesi , Toros Eğitim Kurumları antalya taşınmaz imar planı , Toros Eğitim Kurumları imar planı ,