Meslek odalarının Folkart itirazı onaylanmadı!

Meslek odalarının Folkart itirazı onaylanmadı!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda "Konut dışı kentsel çalışma alanı" olan kullanım kararını plan değişikliğine Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin yaptığı itirazları, oybirliğiyle uygun bulmadı. İtirazların reddedilmesiyle plan değişikliği kesinlik kazandı


Bornova Kazım Dirik Mahallesi Ünivesite Caddesi'nde Folkart Yapı'nın aldığı metro hattı yanındaki, eski depoların bulunduğu parselin "Konut dışı kentsel çalışma alanı" olan kullanım kararını "Ticaret, konut alanı ve park" olarak değiştiren plan değişikliğine meslek odalarının itirazı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından reddedildi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 1/5000 ölçekli planı ağustos ayında, 1/1000 ölçekli planı eylül ayında onaylanan, meslek odalarının tepki gösterdiği Bornova Üniversite Caddesi üzerindeki eski depoların bulunduğu parselle ilgili plan değişikliği, kasım ayında itirazların da reddedilmesiyle kesinleşti. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda "Konut dışı kentsel çalışma alanı" olan kullanım kararını ticaret, konut ve park alanına dönüştüren plan değişikliğine Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin yaptığı itirazları, oybirliğiyle uygun bulmadı. İtirazların reddedilmesiyle plan değişikliği kesinlik kazandı. Meslek odaları, parsel bazlı imar değişikliği yapıldığını belirterek bunun planlama ilkelerine, kamu yararına ve şehircilik bilimine aykırı olması nedeniyle itiraz etmiş ve iptalini istemişti. Folkart Yapı, satışına başladığı Folkart Time projesine çok yakın parsel için yeni bir proje hazırlayacak.


Yeni Asır 
Önerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleri