Zeytinburnu'nda icradan 2 gayrimenkul 12.5 milyon TL'ye satılıyor!


Zeytinburnu'nda icradan 2 gayrimenkul 12.5 milyon TL'ye satılıyor!

Bakırköy'de bulunan ahşap ev ve dükkan, Zeytinburnu'nda ise işhanı Bakırköy 18. İcra Dairesi tarafından 30 Haziran 2015 günü saat 14:50 ile 15:35 arası ihale edilecek.Bakırköy 18. İcra Dairesi tarafından Bakırköy'de bulunan ahşap ev ve dükkan, Zeytinburnu'nda ise işhanı 12 milyon 550 bin 950 TL'ye satışa çıkarılıyor.


Kıymeti: 12.550.950,00 TL


1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Köyiçi Mah. 367 Ada, 20 Parsel, 92,25 m2 Yüzölçümlü. Ahşap ev ve dükkan nitelikli taşınmazın 1/10 Hissesi satışa konudur.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 27/03/2014 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Bakırköy ilçesi, Yeşilköy Mahallesi, Çamözü Sokak No: 5 adresinde konumludur. Yer aldığı bölge Köyiçi olarak tanımlanmış olup etrafında lokantalar mevcuttur. Ticari aktivite yüksektir.Alt yapı hizmetleri tamamlanmış olup Denize 120 metre mesafededir. Ulaşım İstasyon Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Ana gayrimenkul bitişik nizam binadır. Bodrum kat+zemin kai+1 normal katı ile toplam 3 katlı olarak inşa edilmiştir. Yaklaşık 210 m2 alanlıdır. Ana gayrimenkule ait işlem dosyasında proje ruhsal vb evrak bulunmamaktadır. Tapu kaydından tescil kaydı yoktur. Ancak planda Korunacak Bina lejantında-dır. Binada cins değişikliği yapılmıştır. İmar Kanunu öncesi yapılmış olduğu bilgisi alınmıştır, "denilmektedir.


Adresi: Bakırköy / İSTANBUL


Yüzölçümü: 92,25 m2 (Ana taşınmaz yüzölçümü)


Arsa Payı: -


İmar Durumu: Bakırköy Belediye Başkanlığı, imar ve Şehircilik


Müdürlüğü'nün 25.03.2014 tarihinde alınan bilgiye göre 367 ada 20 parsel planda Yeşilköy Köyiçi sınırlarında kalmaktadır. Sit Alanı olup planda Korunacak Bina lejantındadır. Anıtlar Bölge Yüksek Kurulundan görüş alınmadan uygulama yapılmaz.


Kıymeti:160.000,00 TL


KDV Oranı: %18


Kaydındaki Şerhler:-


1. Satış Günü: 30/06/2015 günü 14:50-15:00 arası


2. Satış Günü: 30/07/2015 günü 14:50-15:00 arası


Satış Yeri: Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi Mah. G.Suyu Mevkii, 2937 Ada, 6 Parsel, 1.592,00 m2 Yüzölçümlü, Bahçeli kargir işhanı nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 2014/521 Esas sayılı dosyasından yaptırılan 20/11/2014 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz, İstanbul ili. Zeytinburnu ilçesi, Maltepe Mahallesi, Topkapı Maltepe Caddesi ile Gümüşsüyü caddesinin kesiştiği köşe başında Topkapı Maltepe Caddesinden 15 kapı numarası alan Uluğ işhanı adresinde ve tapunun 2937 ada, 6 parselini teşkil eden 1,592,00 m2 yüzölçümlündeki Bahçeli Kargir işhanının tamamıdır. Parsel Üzerinde Bodrum kat+Zemin kat+ Çatı arası katı olmak üzere toplam 7 kattan ibaret B.A.K tarzda İnşa edilmiş bina mevcuttur. Cephesi taş ve tuğla görünümlü cephe kaplaması, Merpen sahanlıkları ve basamakları mermer kaplama, korkulukları demir doğramadır. Bina, Merkezi sistem kaloriferli olup iki adet 5’er kişilik insan asansörü ile bir adet yangın merpeni vardır. Binanın Bodrum katında, kazan dairesi, zemin kattaki dükkanlara ait depo, çay ocağı vardır. Brüt alanı takribi 670,00 m2.dir. Zemin katında; Portik galerili bina girişi, işhanı Yönetimi Bürosu. Fotokopi. Sayısal loto, Fatura vizyon, Desi Alarm Güvenlik Sistemleri, Börekçi, Eczane, Pide Börek, Çetin Ticaret. Erkek kuaförü, Köfte salonu gibi 10 adet muhtelif işyerleri vardır. Zemin kaplamaları seramik. Ön cephe camekanlıdır. Brüt alanı takribi 600,00 m2'dir. 1. Normal katında; 4 adet Ofis, 2. Normal katında Noter, 8 adet Ofis, 3. Normal katında 8 adet Ofis, 4. Normal katında Desi Deposu ile 7 adet Ofis bulunmaktadır. Her bir kotta bay ve bayan Wc bölümleri vardır. Kat koridorları mermer kaplamadır. Ofis zeminleri laminat kaplı, duvarlar sıvalı ve badanalıdır. Pencereler bazı bürolarda ahşap ısıcamlı, bazı bürolarda alüminyum, bazılarında PVC doğramadır. 1. Normal kat brüt alanı takribi 670,00 m2, diğer normal katların ise 690,00'er m2’dir. Çatı katı, Bu katta işhanı görevlisinin kullandığı daire ile, merpen girişine göre sağ tarafta depo vardır. Çatı kısmının çatısı makasları demir doğrama üzerine ahşap aşık/mertek kirişleri atılmış bunun üzeri üzeri tahta ile kaplıdır. Brüt alanı takribi 490,00 m2’dir. Daire kısmı Antre, salon, iki oda, mutfak, banyo -wc den ibarettir. Islak zeminler seramik kaplı, tavanları ahşap kaplama ile kaplı, duvarlar plastik badanalıdır. Mutfakta mermer tezgah, formika kaplı mutfak dolabı, banyoda duvarlar tavana kadar fayans kaplı, küvet, klozet ve lavabo mevcuttur. Merkezi sistem kaloriferli olup, elektriği ve suyu mevcuttur. Çatı arasının daire kısmı dışında kalan kısmı işhanının bürolara ait eski malzemelerin deposu olarak kullanılmakla olduğu görülmüştür. Binada kat irtifakı henüz kurulmamış olup parsel üzerindeki yapının toplam brüt alanı; (660 + 600 + 670 + 3x690 + 490)= 4490,00 m2 olarak tespit edilmiştir, Bina yaşı yaklaşık maliyetlerine göre III sınıf B grubu yapılara girmektedir. Bina takribi 26 yaşında olup, binanın yaşı bakım onarım durumu nazarı itibare alınarak yıpranma nispeti tespit edilmiştir. Taşınmaz, Topkapı Maltepe Caddesi ile Gümüşsüyü Caddesinin kesiştiği köşe başında olup vergi dairenin yanındadır. D-100 Karayoluna takriben 860. m uzaktadır. Çevresine Timaş, Tim-1, Tim-2, Emeintaş , Türkiye Elektrik A,Ş, General Elektrik Güven Sanayi Çarşısı siteleri bulunmaktadır. Çevresi 5-6 katlı yapılar ile Ticaret ve işyeri bölgesi olarak teşekkül etmiştir. Her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup ulaşım imkanları bakımından elverişli bir yerde bulunmaktadır, "denilmekledir.
Adresi:Zeytinburnu/İSTANBUL


Yözölçumü: 1.592,00 m2 (Ana taşınmaz yüzölçümü)


İmar Durumu: Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde yapılan incelemeler ve edinilen bilgilere göre, 2937 ada 6 parsel sayılı Emsal: 1.60 yapılaşma koşullarında Ayrık Nizam Konut Ticaret Hizmet alanında, kısmen de yolda kalmakta olup yol cephesinden 5 metre, komşu cephesinden 3 metre çekme mesafesi vardır. Yaklaşık 400 m2 alan ise yolda kalmaktadır. 


Kıymeti: 12.390.950,00 TL


KDV Oranı: % 18


Kaydındaki Şerhler: Şerh: İ.İ.K 28. Madde Şerhi:Yev 3523 25/11/1999 Taşınmaz malın 287.26 m2’lik kısmı için.


1. Satış Günü: 30/06/2015 günü 15:25-15:35 arası


2. Satış Günü: 30/07/2015 günü 15:25-15:35 arası


Satış Yeri: Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

Satış şartları: 


1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır, ihaleye fizi-ken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T. Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyetle yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlügü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.I.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içersinde ihaleden kaynaklanan D.V. .KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK'nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellaliye resmi, tapu satış harcının ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddiaların dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-İİK'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayılı sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.


6-İİK'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK’nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83, 100, 142, 151 ve M.K. Nun 789, 777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.


7-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


8-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/104 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Zeytinburnu satılık gayrimenkul , satılık gayrimenkul zeytinburnu , Bakırköy 18. İcra Dairesi satılık , bakırköy icradan satılık ev , zeytinburnu satılık iş hanı , zeytinburnu satılık gayrimenkul fiyatları ,