19 / 08 / 2022

Tekirdağ Ergene'de satılık fabrika! 11.3 milyon TL'ye!

 Tekirdağ Ergene'de satılık fabrika! 11.3 milyon TL'ye!

Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Velimeşe Mahallesi'nde yer alan Kargir Fabrika, Lojmanlı İdari Bina Kazan ve Su Deposu Arıtma Tesisi Müştemilat ve Arsası vasıflı gayrimenkul icradan satılıyor...


Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Velimeşe Mahallesi'nde yer alan Kargir Fabrika, Lojmanlı İdari Bina Kazan ve Su Deposu Arıtma Tesisi Müştemilat ve Arsası vasıflı gayrimenkul icradan satışa çıkarıldı.  Gayrimenkulün bedeli 11 milyon 304 bin 646 TL olarak belirlendi. 

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın özellikleri:

Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Velimeşe Mahallesi, 307 Ada, 6 Parseldeki23.677,03 m² yüzölçümlü arsa üzerinde yer alan ana taşınmaz niteliği olarak “Kargir Fabrika, Lojmanlı İdari Bina Kazan ve Su Deposu Arıtma Tesisi Müştemilat ve Arsası” olan gayrimenkul Velimeşe OSBVelimeşe Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunmaktadır. Taşınmazın;elektrik, su ve ulaşım imkanlarından yararlanabildiği belirlenmiş olup; çevresinde fabrikaların ve boş arsaların bulunduğu bir bölgede, ana arterlerinden Çorlu – Çerkezköy yoluna yaklaşık 580 mt mesafede ilçe merkezine uzak bir konumda yer almaktadır.

Ergene Tapu Müdürlüğü’nün 20.10.2016 tarih ve E.2305805 sayılı yazısı ekinde yer alan tapu kayıtlarının incelenmesi neticesinde; dava konusu taşınmazdaki maliklerin; 2340/2400 hisseyle borçluya ve 60/2400 hisseyle Ergene Belediyesi olduğu tespit edilmiştir. 

 

Kıymeti : satışa konu 2340/2400 hissenin kıymeti 11.304.646,28 TL.dir

 

1. Satış Günü : 25/12/2017 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 22/01/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : çorlu belediyesi kültür merkezi mezat salonu, tekirdağ yolu üzeri.çorlu tekirdağ

 

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/225 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.