27 / 09 / 2023

Sivas Belediyesi'nden satılık 6 gayrimenkul! 8 milyon TL'ye!

 Sivas Belediyesi'nden satılık 6 gayrimenkul! 8 milyon TL'ye!

Sivas Belediye Başkanlığı, Kılavuz, Kardeşler, Emek ve Çarşıbaşı Mahallesi'ndeki 6 gayrimenkulü satış bedeli 8 milyon 37 bin 102 TL olarak satışa çıkardı...


 Sivas Belediye Başkanlığı, Kılavuz, Kardeşler, Emek ve Çarşıbaşı Mahallesi'ndeki 6 gayrimenkulü  22 Ağustos 2017 Salı günü saat 16:00'da ihaleye çıkarıyor. Taşınmazların bedeli 8 milyon 37 bin 102 TL olarak belirlendi. Sivas Belediye Başkanlığından:Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkuller (Arsa ve İşyeri); Belediye Encümeninin 18/07/2017 tarih ve 1442 sayılı kararına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.


İhalesi; 22 Ağustos 2017 Salı günü saat 16:00'da başlamak üzere her 10 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. (Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)


İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);


a- İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,


b- Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,


c- Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,


d- Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,


e- Geçici Teminatı ile Güvence bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,


f- İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2017 yılı içersinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi (Faaliyet alanı ile ilgili),


g- İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.


 Sivas Belediyesi