SGK Kocaeli'de 101 gayrimenkulü satışa çıkardı!


SGK Kocaeli'de 101 gayrimenkulü satışa çıkardı!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 8 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Kocaeli İzmit ve Karamürsel'de bulunan 101 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin ihaleleri 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 8 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Kocaeli İzmit ve Karamürsel'de bulunan 101 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin ihaleleri 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak.


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:


Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan A Bloklardaki 125/44544 arsa paylı meskenler ve B Bloklardaki 95/44544 arsa paylı meskenler, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 485 ada, 1 parselde kayıtlı 26.834,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan CA6 ve CA7 Bloklardaki 1/182 arsa paylı meskenler ile Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Gazanfer Bilge Mahallesi, 1222 parselde kayıtlı 20.423,50 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan A Bloktaki 1449/196390 arsa paylı meskenler Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana Dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden alınması zorunludur.

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.

Teklif ve belgeler, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş gününün mesai saati bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu, Kocaeli İl Müdürlüğü, Ömerağa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi No: 73 İzmit / KOCAELİ’ne teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait; 0 262 322 61 12 - 13’den 123 ve 231 (dahili) veya 0 312 585 61 43 / 0 312 585 61 45 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.

İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale gün ve saatinden sonra İdareye ulaşan teklif ve belgeler değerlendirmeye alınmaz.

 

İhalenin tam metni için tıklayın
SGK Kocaeli satılık gayrimenkul , sgk kocaeli satılık ev , Kocaeli ev ihaleleri ,

Hemen Teslim 4 proje