Sarıyer İstinye'de bulunan 6 gayrimenkul özelleştiriliyor!


 Sarıyer İstinye'de bulunan 6 gayrimenkul özelleştiriliyor!

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından bugünkü resmi gazetede verilen ilana göre İstanbul Avrupa Yakası Sarıyer İstinye'de bulunan 6 gayrimenkul özelleştiriliyor. İstinye'de özelleştirilen 6 gayrimenkulün bilgileri haberimizde bulunuyor...Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki taşınmazlar bir bütün halinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.


 Sarıyer İstinye


1 - İhale, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - İhaleye katılabilmek için gayrimenkullerin İhale Şartnamesi alınması ve teklifin Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

3 - Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedeli, İdarenin;

- Halkbank Ankara Kurumsal Şubesinin TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06

- T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinin TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38

- Vakıfbank Ankara Merkez Şubesinin TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta; katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ismi ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

Tanıtım dokümanı ve İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

6 - Ayrıca; (312) 585 83 20 numaralı telefondan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

430/1-1İstinye özelleştirme , İstinye gayrimenkul özelleştirmeleri , sarıyer özelleştirme , istanbulda özelleştirilen yerler , özelleştirilen araziler , istinye projeleri , istinye 2014 projeleri ,