Pendik Belediyesi'nden satılık 2 arsa! 30 milyon TL'ye!


Pendik Belediyesi'nden satılık 2 arsa! 30 milyon TL'ye!

Pendik Belediye Başkanlığı, Dolayoba bölgesinde bulunan 2 arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış bedeli 31 milyon 78 bin 657 TL olarak açıklandı.Pendik Belediye Başkanlığı tarafından Dolayoba bölgesinde yer alan 2 arsa satılıyor. Gayrimenkullerin satış bedeli 31 milyon 78 bin 657 TL olarak belirlendi. 


Toplam 11 bin 568 metrekare arsa alanına sahip gayrimenkuller konut imarlı. Söz konusu taşınmazların ihaleleri 22 Kasım 2018 günü saat 11:00'da düzenlenecek. 


Söz konusu taşınmaz imar planında konut (K1) alanında kalmakta olup Taks: 0,40, Kaks:2,00, Hmaks:30,50 (Mania planı kriterlerini aşmamak kaydıyla) Dolayoba 4091 ada 27 parsel ve 4091 ada 26 parsel sayılı, taşınmazın satış işleminde 3065 sayılı Katma Değer Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacak.


Kapalı teklif usulüyle satışa çıkan taşınmazların ödemeleri yüzde 50 peşin, kalanı 45 taksitle ödenecek. Satış için şartname bedeli 500 (Beşyüz) TL olarak belirlendi. 


Pendik Belediyesi


İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN :

1- İkametgah belgesi,

2- Nüfus cüzdan sureti,

3- Noter tasdikli imza beyannamesi,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5- Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN :

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen

kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli

imza beyannamesi,

5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.


Adres: Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odası - Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL 


İmar Durumu için tıklayın

İnşaat İstikamet Rölevesi için tıklayınPendik Belediyesi satılık arsa , Pendik Belediyesi arsa ,