Orhangazi Belediyesi'nden satılık arsa! 14.6 milyon TL'ye!


 Orhangazi Belediyesi'nden satılık arsa! 14.6 milyon TL'ye!

Orhangazi Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde yer alan tarla ihale usulü ile10 Ocak'ta satışa çıkarılıyor... 

Orhangazi Belediyesi, Muradiye Mahallesi’nde yer alan tarlayı ihale usulüyle  toplam muhammen bedeli 14 milyon 674 bin TL olarak satışa sunuyor. Tarlanın ihalesi 10 Ocak’ta gerçekleştirilecek.


 GAYRİMENKUL SATILACAKTIR


Orhangazi Belediye Başkanlığından:


1 – Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 1 adet gayr-i menkul 2886

sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.


2 – Bu husustaki ihale 10/01/2018 tarihinde saat

15.00’de encümen toplantı odasında yapılacaktır.


3 – Satışı yapılacak gayrimenkuller;


* Muradiye (Tarla) Mahallesi

* 79/23 Ada/Parsel

* 183 bin

425,00 metrekare

* 14 milyon 674 bin TL muhammen bedel

* 440 bin 220 TL geçici teminat

* 3 milyon TL garanti teminat


4 – 2886 sayılı Devlet İhale

Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayrimenkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda

belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ve garanti teminatını ihaleden evvel ödemek şarttır.


5 – Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden

KDV’ den muaftır.


6 – Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No: 1, Orhangazi Belediyesi,

Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.


7 – İstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Belediyemiz, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne

teslim etmelidir.


 

 Orhangazi Belediyesi satılık arsa , Orhangazi satılık arsa fiyatları ,

Hemen Teslim 4 proje