Milas Belediyesi'nden satılık arsa! 6 milyon TL'ye!


Milas Belediyesi'nden satılık arsa! 6 milyon TL'ye!

Milas Belediyesi, Mutluca Mahallesi'nde yer alan 1.912 metrekare büyüklüğündeki arsayı ihale ile satıyor. İhale 22 Kasım'da yapılacak.Milas Belediye Başkanlığı tarafından Mutluca Mahallesi'nde yer alan 1.912 metrekare büyüklüğündeki arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 6 milyon 121 bin TL olarak belirlenen arsanın satış ihalesi 22 Kasım'da gerçekleştirilecek.TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Milas Belediye Başkanlığından:


Muğla İli Milas İlçesi Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda listede Mahallesi, Ada Parsel Numaraları, tapudaki vasfı, yüzölçümü, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereği Kapalı Teklif İhale Usulü ile satılacaktır.


Milas Belediyesi


İhale konusu taşınmazların satış işlemi işinin ihalesi 22.11.2017 Perşembe günü saat 13:30'da (Milas Belediyesi Ana Hizmet Binası, Belediye Başkanlığı Makam Odasında) Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.


Şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir ve ilan panolarında görülebilir.


İstekliler Tekliflerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak en geç 22.11.2017 tarih ve 13:30 ye kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.


İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN:


a - Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,

b - Nüfus Cüzdanı Sureti, (Nüfus Müdürlüğünden)

c - İkametgâh Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden)

ç-  Temsil durumunda; Noter tasdikli beyanname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

d - Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; İmza Sirküleri ve noter taktikli yetki belgesi,

e - Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge,

f - Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,

g - Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi; sunmaları zorunludur.Milas Belediyesi satılık arsa , Milas Belediyesi arsa ihalesi ,