Kemer'de icradan satılık gayrimenkul! 13 milyon TL'ye!


 Kemer'de icradan satılık gayrimenkul! 13 milyon TL'ye!

Antalya İli Kemer İlçesi Kemer Mahallesi'nde yer alan betonarme bina ve arsası 13 milyon TL bedel ile icradan satışa sunuluyor.
Antalya İli Kemer İlçesi Kemer Mahallesi'nde yer alan betonarme bina ve arsası 13 milyon TL olarak icradan satışa çıkarılıyor.  

 

TAPU KAYDI ; Antalya İli Kemer İlçesi Kemer Mahallesi 10 ada 04 parsel 2.371,00 m2 yüzölçümlüdür. Ana taşıyıcı niteliği betonarme bina ve arsadır.

 

İMAR DURUMU : 15.02.2007 tarih 455 nolu 1/1000 ölçekli imar çapına göre; 10 ada 4 parsel 2.371,00 m2 alanlı olup, E=0,05 emsalli, hmax=4,50 m Günübirlik Tesisi Alanında kalmaktadır. Ayrık nizam, 1 kat yapılaşma koşullarına sahiptir. Subasman kotu: 1,50 m, saçak seviyesi 5,50 m, inşaat toplam alanı 118,55 m2'dir. 12 m'lik yol ve yan bahçe çekme mesafesi 5,00 m, yaya yolu tarafı çekme mesafesi 10,00 m' dir.

 

ÖZELLİKLERİ : Taşınmaz, Kemer İlçesi Merkez Mahallesi Deniz Caddesi No: 7 Kemer/Antalya adresinde olup; denize cepheli ve çevresinde turistik oteller ve disco tarzı işletmeler bulunmaktadır. Parsel Belediye ve alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır, ulaşımı kolaydır. Parselde Restaurant-Bar-Aloe Vera Spa-Beach Clup adlı tesis bulunmaktadır. Yapının ayrık nizam olarak inşa edildiği, bodrum katta 45,00 m2 mutfak, mutfağa hizmet veren merpen alanı ve asansörün 23,80 m2 ve 15,85 m2 WC alanlarının ve orta alanda dairesel merpen alanının bulunduğu, zemin katta 14,58 m2 ve 15,80 m2 alanlı 2 adet restaurant, 12,25 m2 hazırlık, asansör, 2,18 m2 depo, 3,00 m2 WC (klozet ve lavabo), 39,00 m2 lobby, 92,00+104,00+80,00+37,00= 313,00 m2 açık teras alanının bulunduğu, tesis ile deniz tarafındaki parsel sınırı arasında havuzun bulunduğu, havuz kotunun ±0,00 olduğu ve havuz üzerinde yaya yolu-restaurant bağlantısını sağlayan köprünün bulunduğu, teraslara geçişin rampa ve merpenlerle sağlandığı, ana girişin cadde tarafından verildiği, kapalı mekanlar ve teras alanlar üzerinde çatının bulunduğu ve kiremit kaplı olduğunun görüldüğü, zemin kat üzerinde bulunan çatı yükseltilerek ruhsat eki mimari proje haricinde 1.katın oluşturulduğu, zemin katta restaurantlar yanında bulunan açık teras alanlarının camlı camekan ile kapalı alana dahil edildiği ve orta alanda bulunan açık teras alanlarının ise plastik branda ile kapatıldığı, görülmüştür. Binaya giriş yol cephesinden olup, otomatik açılır kapı mevcuttur. Kapı önünde granit kaplama vardır.Giriş ile ihata arası seramik kaplıdır. Arka cephede bulunan havuz su ile doludur. Havuz içi ve çevresi seramik kaplıdır. Havuz üzerinde ahşap köprü vardır. Parsel çevresinde ihata+ferforje korkuluk vardır. İhata taş kaplama ile kaplıdır. Bina cephesi sıvalı ve boyalıdır. Yükseltilen çatı oluklu metal çatı örtüsü ile kaplıdır. Tesis doğusunda, arka cephesinde merpenle sahil yoluna inilmektedir. Sahil yolu yürüyüş yolu olarak belediyesince düzenlenmiş ve peyzaj uygulaması yapılmıştır. Parsel çevresi ihata ile çevrilmiştir. Duvar üzerinde ferforje korkuluk ve ferforje giriş kapıları (ön ve arka cephede) mevcuttur. Tesis faaliyette değildir. Dış görünüş itibariyle bakım onarıma ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır. Parsel üzerinde çeşitli cins, yaş ve adetlerde ağaç ve süs bitkileri bulunmaktadır. Arsa niteliğindeki taşınmazın üzerindeki muhdesatlarla birlikte 13.062.300,00 TLdeğerinde olduğu belirtilmiştir.

 

Kıymeti : 13.062.300,00 TL

1. Satış Günü : 20/12/2017 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü : 19/01/2018 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : KEMER BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU KEMER/ANTALYA

 

SATIŞ ŞARTLARI : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir.Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Yeteri kadar satış ilanı hazırlanarak ilgililere tebliğine ve tebliğ yapılamayan ilgililere gazete ilanının ve elektronik ilanının tebliğ yerine kaim sayılmasına; (İİK Md.127)

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/87 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 11/10/2017kemer icralık gayrimenkul , Kemer icradan satılık gayrimenkul ,

Hemen Teslim 4 proje