Has Kale İnşaat'tan 49 yıllığına kiralık otel ve AVM! 46.2 milyon TL'ye!


Has Kale İnşaat'tan 49 yıllığına kiralık otel ve AVM! 46.2 milyon TL'ye!

Has Kale İnşaat, Merkez ilçesinde bulunan 30 bin metrekare kiralanabilir alana sahip AVM'yi ve 4 yıldızlı oteli 46.2 milyon TL'ye 49 yıllığına kiraya sunuyor.Has Kale İnşaat Tem. Yem. Taşımacılık Personel Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Anonim Şirketi, Ağrı'nın Merkez ilçesinde bulunan 30 bin metrekare kiralanabilir alana sahip AVM'yi ve 4 yıldızlı oteli 46.2 milyon TL'ye 49 yıllığına kiraya veriyor.


Has Kale İnşaat Tem. Yem. Taşımacılık Personel Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Anonim Şirketi'nden: 

1- Ağrı İli, Merkez İlçesi, Suçatağı mevkii 962 nolu parsel üzerine en az 30.000,00 metrekare kiralanabilir alana sahip Alışveriş Merkezi (AVM) ile en az 4 yıldızlı ve en az 120 oda kapasiteli otel yapımı karşılığı 49 (Kırkdokuz) yıl (inşaat süresi dahil olmaksızın) süreyle kiralanması ve sınırlı ayni hak/intifa hakkı tesis edilmesi şartıyla ihale edilerek kiraya verilecektir.

CİNSİ: Alışveriş Merkezi (AVM) ile en az 4 yıldızlı ve en az 120 oda kapasiteli otel

MUHAMMEN BEDEL (TL): 46.200.000,00    

GEÇİCİ TEMİNAT (TL): 2.772.000,00    

İHALE  TARİHİ: 15/11/2018

İHALE  SAATİ: 10:00


2-İhalenin

a) Yapılacağı Yer: Fırat Mah.Yaşar Kemal Cad.Ağn İl Özel İdare No:269 Merkez/AĞRI

b) Tarihi ve Saati: 15/11/2018 - 10:00

c) Usulü: Kapalı Teklif Usulü


3- İhale ile ilgili şartnamesi ve sözleşmesi 40.000,00 TL mukabilinde şirketin bürosundan mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.


4- İhaleye gerçek kişiler katılamayacaktır.


5- Konsorsiyumlar ihaleye katılabilir.


6- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için:

a- Şartnamede aranan yeterlilik şartlarını çağlamak,

b- Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir.) 

c- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak) 

d- Noter tasdikli imza sirküsü 

e- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

 f- 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesine göre hazırlanacak teklif mektubu, 

g- Geçici teminat bedeli makbuzu veya süresiz geçici teminat mektubu 

h- Şartname alındı makbuzu

i- Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi

j- Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

k- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi


7- İhaleye girmek için son müracaat tarihi 15/11/2018 Perşembe günü saat 10:00'a kadardır. İhale saatine kadar teklif mektubunun şirket bürosuna teslim edilecektir.


8- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeden şirket sorumlu değildir. Faks've internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.


9- Şirketin ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.
Has Kale İnşaat kiralık otel , Has Kale İnşaat otel ihale ,