Gebze CBS Boya Fabrikası 138 milyona icradan satılıyor!


Gebze CBS Boya Fabrikası 138 milyona icradan satılıyor!

Gebze 2. İcra Dairesi, Kocaeli İli Gebze İlçesi'nde yer alan CBS Boya Fabrikası'nı 138 milyon 33 bin 363,25 TL datış bedeli ile yeniden satışa çıkardı.Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Çayırova Mahallesi Tahta Köprü Mevkii 370 Ada675 – 676 – 677 – 678 parsel No.lu taşınmazlar olup ÇBS Oto Boyaları San. Ve Tic. A.Ş.’ne adına kayıtlı Gebze İlçesi, Çayırova Mah. Tahta Köprü Mevkiinde 370 Ada' da bulunan Gebze CBS Boya Fabrikası yeniden icradan satışta.


Mikrotaş Mikronize Tozlar San. A.ş. Adına( Fabrika Binası ve Müştemilatı Vasfıyla) kayıtlı 678 Parsel nolutaşınmazların üzerinde muhtelif sayıda ve özelliklere sahip fabrika binası ,tesis ve yapı bulunmakta, bu fabrikaların ve tesislerin içinde yine muhtelif özelliklerde ve sayılarda makine ve teçhizat bulunmakta, boya imalatı yapılan önemli fabrikalardan oluştuğu , bu tesis ve fabrikaların bulunduğu konum Gebze’nin en önemli sanayi ve ticaret bölgesinde, ana ulaşım yolları üzerinde bulunmaktadır. Fabrika sahasının ön cephesinden D-100 karayolu ve Yan yol geçmekte arka cephesindende asfalt kaplamalı Eski Bağdat yolu geçmekte, tüm alt yapısı tamamlanmış tüm çevresi tel çit ile çevrili olduğu ve çevre düzenlemesinin yapılmış ve tesisin çalışır durumda olduğu tespit edilmiştir. Tespit konusu 675 – 676 – 677 – 678 nolu parseller üzerindeki binalar yaklaşık 31-40 yaş grubuna girmektedir.


ÇBS Oto Boyaları San. ve Tic. A.Ş.’ ne ait Gebze İlçesi, Çayırova Mahallesi, Tahta Köprü Dikilitaş mevkiinde, 30K 2a, 30K 2b, 30K-Ib, 30K 2c, 31K 3cpafta, 370 ada, 675, 676, 677 ve 678 nolu parsellerde tüm fabrika binaları, tesis ve makine ve teçhizatlarda yapılan incelemelerde ve Fen Bilirkişinin krokisine göre tespit konusu taşınmazların üzerinde muhtelif sayıda ve özelliklere sahip fabrika binası, tesis ve yapı bulunmakta, bu fabrikaların ve tesislerin içinde yine muhtelif özelliklerde ve sayılarda makine ve teçhizat bulunmakta, boya imalatı yapılan önemli fabrikalardan oluştuğu, bu tesislerin ve fabrikaların bulunduğu konum, Gebze’ nin en önemli sanayi ve ticaret bölgesinde, ana ulaşım yolları üzerinde bulunmaktadır. Fabrika sahasının ön cephesinden D-100 karayolu ve Yan yol geçmekte, arka cephesinden de asfalt kaplamalı Eski Bağdat yolu geçmekte, tüm alt yapısı tamamlanmış, tüm çevresi tel çit ile çevrili olduğu ve çevre düzenlemesinin yapılmış olduğu, bu yönleri ile ham arsa özelliğinde olmayıp, tesisin çalışır durumu dikkate alınmıştır.


Tespit konusu 675, 676, 677 ve 678 nolu parseller üzerinde aşağıdaki yapılar ve tesisler tespit edilmiştir. Bu taşınmazların özellikleri dikkate alınarak kıymet takdiri yapılan taşınmazın yer aldığı binanın yapısal özellikleri dikkate alınarak, Çevre Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetlerinde yapı türüne göre değerlendirme yapılacaktır.


Kıymeti : 138.033.363,25 TL

1. Satış Günü : 21/12/2016 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü : 16/01/2017 günü 10:30 - 10:40 arası


Satış Yeri : MEVLANA MAHALLESİSOMA MADEN ŞEHİTLERİ CADDESİ NO: 8 YENİ ADLİYE BİNASI 1. KAT MÜZAYEDE SALONU GEBZE/KOCAELİ


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin P sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin P sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1417 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31/10/2016


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comGebze CBS Boya Fabrikası , Gebze CBS Boya Fabrikası gebze satış , Gebze CBS fabrikası satışı ,

Hemen Teslim 4 proje