Elit Residence'ta icradan satılık gayrimenkul! 9.5 milyon TL'ye!


 Elit Residence'ta icradan satılık gayrimenkul! 9.5 milyon TL'ye!

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi'nde yer alan Elit Residence'taki gayrimenkul icradan satılıyor...İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi'nde yer alan Elit Residence'taki gayrimenkul icradan satışa sunuluyor. Gayrimenkulün bedeli 9 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.


Özellikleri : Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mah. 1905 ada, 48 parselin Hüsnü İsmet Öztürk Caddesi No=3 adresinde Elit Residence taşınmazın bulunduğu mevkie gelinmiş olup, mevcut çap yardımı ile 1/1000 ölçekli Hali Hazır Haritası üzerindeki durumu tespit edilen parselin, paftanın fiili durum üzerinden araziye uygulanması neticesinde yerine ve dosyada mevcut Harita ( Plan ) Örneği ’ ne şeklen uyduğu anlaşılmıştır. Tapu kaydında Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mah. 1905 ada, 48 parsel de Hüsnü İsmet Öztürk Caddesi No=3 adresinde Elit Residance adresinde 28. Katta 59 No.lu bağımsız bölüm mesken vasıflı taşınmazın LOVET Tekstil Gıda İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş. adına kayıtlı olduğu görülmüştür. Elit Residence, 5 bodrum katı ile beraber toplamda 40 katlı olup, 61 daireden oluşan taşınmazın 24.-32. katlarındaki 7 daire özel olarak projelendirilmiş olup, 28. Kattaki, 59 No.lu halen Ofis olarak kullanılan mesken vasıflı taşınmaz da özel olarak dizayn edilmiş ve dekore edilmiştir. 


Kıymeti : 9.500.000,00 TL

1. Satış Günü : 30/04/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 31/05/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : ist. 10. icra müd. mezat salonu


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/5127 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/01/2018Elit Residence satılık gayrimenkul , Elit Residence icralık gayrimenkul ,